Forretningsutvikling

Som energiprodusent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

9selskaper startet

48arbeidsplasser skapt

34prosent avkastning

Østfold Energi driver aktivt med forretningsutvikling for å

 • differensiere oss fra kraftprisen
 • skape lokale arbeidsplasser
 • bidra til å fjerne klimagassutslipp
 • øke den langsiktige verdien av selskapet

Fornybar energiproduksjon og elektrifisering er nøkkelen til å løse klimakrisen. Omstillingen gir nye bærekraftige forretningsmuligheter. Vi ser at gjennom strukturert forretningsutvikling kan vi bidra til omstillingen og samtidig skape verdier for våre eiere og lokalsamfunnene vi er engasjert i.

Østfold Energi investerer derfor tid og penger i å utvikle ideer og virksomheter som

 • fremmer det grønne skiftet
 • er relatert til fornybar energi
 • har et sannsynliggjort B2B marked
 • skalerer raskt nok
 • gir god nok avkastning i forhold til risiko
 • skaper ny kunnskap og/eller arbeidsplasser
 • differensierer oss fra spotprisen

Østfold Energi var sentrale i å bygge opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft (småskala vannkraft) og Zephyr (vindkraft). I dag er vi med på å bygge opp Beyonder (effektbatterier basert på norsk sagflis) og Becour (digital plattform for opprinnelsesgarantier). Vi satser også innen solkraft gjennom Soleie og Solgrid.

Historien viser at vi lykkes best når vi bygger nye forretninger sammen med andre. Også i framtiden er vi avhengige av å tiltrekke oss ideer, kompetanse og partnere for å lykkes.

Les mer

Ny grønn industri

Carbon Centric

 

Kontakt oss

Har du en mulighet du vil diskutere med oss?

Martin Fledsberg Vatne
Direktør strategi og forretningsutvikling
Tlf: 909 75 532
Mail: mv@ostfoldenergi.no

Dette er noen av områdene vi jobber med:

 

Energisystemer

Vi tester nå en helhetlig løsning for energi til større byggherrer / nabolag hvor vi leverer energi, termisk og elektrisk, som et abonnement hvor vi bygger ut og drifter alt.

Her kombinerer vi de riktige energikildene basert på områdets beskaffenhet, og kombinerer elementer som vind, sol, fjernvarme, biogass og varmepumper for å finne en trygg, grønn og økonomisk fordelaktig energimix. Som en del av dette vurderer vi bruk av batterier og deltagelse i fleksibilitetsmarkeder.

Her jobber vi med flere næringsparker i våre regioner for å etablere grønne, lokale systemer.

Grønn industri

Østfold har en rekke fordeler knyttet til ny, grønn og kraftkrevende industri.

Vi ønsker å bidra til at regionen kan utvikle og etablere flere slike virksomheter lokalt. Eksempler kan være batterifabrikker, datasentre og hydrogenproduksjon, syntetisk fuel etc. Østfold Energi har allerede satsninger i utviklingsselskapene DC Sarpsborg og KI Våler.
Les mer om prosjektene våre

Avkarbonisering

Karbonfangst og elektrifisering er ett av mange uunngåelige tiltak for å løse klimakrisen​.

Østfold Energi er største eier i Carbon Centric, som spinner ut av selskapets ønske om å kutte utslipp fra avfallsforbrenning. Carbon Centric planlegger å bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning, på vårt anlegg i Rakkestad.

Les mer om Carbon Centric

 

Hydrogen

Vi tror hydrogen vil få en sentral plass i framtidens energisystem.

Hydrogen er et nytt og spennende satsingsområde for oss. Østfold Energi er involvert i et hydrogenprosjekt på Borg havn i Fredrikstad og et hydrogen-initativ i Årdal. I tillegg gjør vi markedsundersøkelser knyttet til fremtidig betalingsvilje og etterspørsel i industrien i Østfold.