Solkraft

Solkraft vokser i Norge og i resten av verden. Østfold Energi har vi høye ambisjoner om å bidra til denne veksten. Vi investerer i både selskaper og prosjekter, i tillegg til at vi selv utvikler solkraftverk.

Kontakt oss
Østfold Energi er deleier i Soleie: Norges første leiemodell for solcelleanlegg til offentlige og private næringsbygg.

Hvorfor solkraft i Østfold?

Norge, og Østfold, trenger mer fornybar energi, raskere. Solkraft er en enkel og rask måte å øke kraftproduksjonen i regionen vår. Gjort riktig er solkraft en skånsom og bærekraftig kilde til fornybar energi. Fortsatt utgjør solenergi en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men dette endrer seg raskt.

Solinnstrålingen i Sør-Norge og på Østlandet er god – faktisk på nivå med flere områder lenger sør i Europa. Regionen vår har et godt utbygd strømnett, behov for mer strømproduksjon og et relativt flatt landskap med mulighet for å finne egnede områder for bakkemontert solkraft. Det er også mange større næringsbygg med takflater som kan egne seg godt for solceller. Kombinert med at prisene på paneler over tid har sunket, gjør dette at det er et stort potensial for å utvikle Østfold som solkraftregion.

Østfold Energi er deleier i to solenergiselskaper, sammen med Akershus Energi:
Solgrid utvikler storskala solkraftverk i Norden. Soleie drifter, utvikler og eier solcelleanlegg på store tak.

Hva ser vi etter?

Er du på jakt etter solceller til huset, garasjen eller låvetaket, må vi dessverre skuffe deg. Østfold Energi retter seg ikke mot privatmarkedet. Derimot vil vi gjerne snakke med oppstartsselskaper, prosjektutviklere og større grunneiere.

Oppstartsselskaper

Har du en idé eller trenger kapital?

Vi ønsker å komme i kontakt med gründere og oppstartsselskaper som har gode ideer og som er på jakt etter en profesjonell partner som kan tilføre kompetanse og kapital. Vi kan gå inn alene, men gjør gjerne også investeringene sammen med andre.

Kontakt oss
Solkraftutviklere

Trenger du en samarbeidspartner?

Østfold Energi er en kraftprodusent, og det ligger i vår kjernevirksomhet å investere i, eie og drifte kraftverk. Sammen med Akershus Energi har vi investert i Furuseth solkraftverk, Norges første solkraftverk med konsesjon. Vi har som mål å øke vårt eierskap i solkraftverk i regionen vår og søker nye samarbeidspartnere.

Kontakt oss
Grunneiere

Har du et areal?

Bakkemontert solkraft er fleksibelt og kan etableres på mange ulike typer areal. Likevel er noen arealer bedre egnet enn andre. Vi ser etter arealer som er 20 mål eller større og som allerede er i bruk i dag. Det kan være alt fra ikke-produktiv jordbruksland til grustak eller nedlagte industriområder.

Kontakt oss

Solkraft-teamet

I Østfold Energi har vi et dedikert team som jobber med utvikling av solkraft og har lang erfaring med solkraftprosjekter. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om solkraft eller et prosjekt du ønsker å drøfte.