Solkraft

Solkraft vokser i Norge og i resten av verden. Østfold Energi investerer i og utvikler solkraft og har høye ambisjoner fremover.

Solenergi er en ren og utømmelig energikilde som sprer om seg i hele verden. Også i Norge vil solkraft spille en stadig viktigere rolle i energimiksen i årene fremover, i takt med at hele samfunnet skal elektrifiseres.

Hvorfor solkraft i Østfold?

Det er god solinnstråling i Sør-Norge og på Østlandet, faktisk er den på nivå med deler av Tyskland. Vår region har et godt utbygd nett, et relativt flatt landskap med mulighet for å finne ikke-produktiv mark (grått land) og mange større næringsbygg med takflater som kan egne seg godt for solkraft. Østlandet har også et underskudd på kraft. Kombinert med at prisene på paneler over tid har sunket, gjør dette at det er et stort potensial for å utvikle Østfold som solkraftregion.

Østfold Energi er deleier i to solenergiselskaper, sammen med Akershus Energi.

Solgrid, som utvikler storskala solkraftverk i Norden. Høsten 2021 satte Solgrid sitt første solkraftverk i drift i Varberg, sør før Gøteborg. Samme høst leverte de Norges første konsesjonssøknad for et bakkemontert solkraftverk, i Stor-Elvdal i Innlandet. Prosjektet fikk konsesjon mai 2022. Østfold Energi og Akershus Energi er majoritetseiere i selskapet.

Soleie, som drifter, utvikler og eier solcelleanlegg på store tak. Selskapet er etablert for å hjelpe offentlige og private byggeiere til å få lettere tilgang til kortreist solstrøm. Høsten 2021 satte Soleie i drift et av Norges største solcelleanlegg på tak i Vestby.

Når vi vurderer landområder for utvikling av landbasert solkraft ser vi etter store, relativt flate områder fra 50-100 mål eller større, som ligger i akseptabel avstand fra kraftnett og har gode solforhold.

For solkraft på tak vurderer vi i hovedsak tak fra 1000 kvadratmeter og oppover.

Østfold Energi retter seg ikke i dag mot privatmarkedet.

I tillegg til vårt eierskap i Soleie og Solgrid jobber vi med å utvikle prosjekter i vår region, i samarbeid med næringsliv, lokale grunneiere og kommuner.

Kontakt oss

Er du grunneier og byggeier som har områder eller bygg hvor solkraft kan være aktuelt? Ta kontakt med oss:

Thomas Haugstenrød
Forretningsutvikler sol

Tlf: 45 40 48 93
E-post: th@ostfoldenergi.no