Vannkraft

Vannkraften er fornybar, rimelig å produsere og gir pålitelig energi år etter år. 95 prosent av kraften Østfold Energi produserer kommer fra vann.

Vannkraft har lenge vært i en særstilling som en gunstig kilde for fornybar energi. Med lave klimagassutslipp, lave livsløpskostnader og mulighet for regulering, er vannkraften en svært viktig kilde til fornybar energi i både Norge og verden.

Hele 95 prosent av elektrisiteten vi produserer i Norge kommer fra vannkraft. På verdensbasis står vannkraften for 16 prosent.

Østfold Energi har i dag ti deleide og heleide vannkraftverk i Vestland, Nordland og i Østfold. De største vannkraftverkene våre ligger i Lærdal i Indre Sogn: Borgund kraftverk og Nadvik kraftverk. Borgund kraftverk, som er vårt største kraftverk, samler inn vann fra et nedslagsområde på 400 kvadratkilometer. Vannet samles i 10 magasiner.

I Haldenvassdraget har vi to vannkraftverk; Brekke kraftverk og Ørje kraftverk.

Hele Østfold Energis vannkraftproduksjon generer cirka 1,6 prosent av Norges vannkraftproduksjon.

I Østfold eier vi to mindre elvekraftverk – Brekke kraftstasjon i Halden og Ørje kraftverk i Marker. Vi er deleiere i Siso Energi AS, som driver kraftverkene Siso og Lakshola i Sørfold kommune i Nordland.

Alt vi produserer selges på spot på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, som andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, hvor kraftprisene svinger fra dag til dag.

Les mer om hvordan vi jobber med krafthandel.

Østfold Energis vannkraft produserer årlig om lag 2 200 GWh, noe som tilsvarer forbruket til over 100.000 husstander.

Vannkraftverkene våre

Den største andelen av vannkraftproduksjonen til Østfold Energi kommer fra kraftverk i Sogn.

Les mer ➞

Østfold Energi eier to kraftstasjoner i Østfold – i Marker og i Halden.

Les mer ➞

Østfold Energi er deleier i Siso Energi som eier og driver to kraftverk i Nordland.

Les mer ➞

Kontakt oss

Magne Netland
Kraftverksjef
Tlf: 473 27 150
Mail: mn@ostfoldenergi.no

Morten Karlsen
Direktør kraftmarked
Tlf: 952 84 065
Mail: mk@ostfoldenergi.no

Drikkevannsprøver

Østfold Energi AS eier og drifter to vannforsyningssystemer, på Borgund i Lærdal kommune og i Naddvik i Årdal kommune.
Her finner du oppdatert informasjon om vannkvaliteten.

50prosent

av vannkraftpotensialet i Norge er bygget ut, og det meste av det resterende er varig vernet.

10vannkraftverk

Østfold Energi har 10 heleide og deleide vannkraftverk. Det største ligger i Lærdal i Indre Sogn.

95prosent

av energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra vannkraft.

Relaterte nyheter