Vannkraften er en stor del av virksomheten til Østfold Energi. Det har den vært siden vi fikk konsesjon til å bygge ut vannkraft i Lærdal for 50 år siden.

Østfold Energi har i dag ti heleide og deleide vannkraftverk i Vestland, Nordland og i Østfold. De største vannkraftverkene våre Borgund kraftverk og Nadvik kraftvekr ligger i Lærdal i Indre Sogn.

Borgund kraftverk, som er vårt største kraftverk, samler inn vann fra et nedslagsområde på hele 400 kvadratkilometer. Vannet lagres i 10 magasiner i fjellene og gir 1 TWH fornybar produksjon i året.

I Østfold eier vi to mindre elvekraftverk – Brekke kraftstasjon i Halden og Ørje kraftverk i Marker. Vi er deleiere i Siso Energi AS, som driver kraftverkene Siso og Lakshola i Sørfold kommune i Nordland.

Alt vi produserer selges på spot på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, som andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, hvor kraftprisene svinger fra dag til dag.

Les mer om hvordan vi jobber med krafthandel.

Østfold Energis vannkraft produserer årlig om lag 2 200 GWh, noe som tilsvarer forbruket til over 100.000 husstander.

Vannkraftverkene våre


Kraftverk i Vestland (Indre Sogn)


Kraftverk i Østfold


Kraftverk i Nordland


Krafthandel

Alt vi produserer selges på spot på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, som andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, hvor kraftprisene svinger fra dag til dag.

Les mer om hvordan vi jobber med krafthandel

2

Prosent

av Norges fornybare produksjon kommer fra Østfold Energi

10

Vannkraftverk

Østfold Energi har 10 heleide og deleide vannkraftverk. Det største ligger i Lærdal i Indre Sogn.

95

Prosent

av energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra vannkraft.

Kontakt oss

Magne Netland

Tlf 473 27 150
E-post: mn@ostfoldenergi.no

Morten Karlsen

Tlf: 952 84 065
E-post: mk@ostfoldenergi.no

Drikkevannsprøver

Østfold Energi AS eier og drifter to vannforsyningssystemer, på Borgund i Lærdal kommune og i Naddvik i Årdal kommune.

Les om oppdatert informasjon om vannkvalitet