Østfold Energi AS eier og drifter to vannforsyningssystemer, på Borgund i Lærdal kommune og i Naddvik i Årdal kommune. Her finner du oppdatert informasjon om vannkvaliteten.

Som eier av drikkevannsforsyningssystemer plikter vi å sørge for at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om kvaliteten på drikkevannet.

Drikkevannet blir analysert 12 ganger i året. Analysene blir foretatt av Sogn Lab og publiseres cirka en gang i måneden på denne siden.

Ved akutt fare for, eller mistanke om redusert vannkvalitet,
ring vakttelefon 951 39 349.

For andre henvendelser, kontakt oss på 69 11 25 00.