Krafthandel

Østfold Energi er en kraftprodusent hvor vannkraft er den største energikilden. Det vi produserer selges i spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, som andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, hvor kraftprisene svinger fra dag til dag

Vi søker krafthandler

Krafthandelsavdelingen i Østfold Energi består av fem krafthandlere, som hver dag jobber med å optimalisere vannkraften og skape verdier for våre offentlige eiere: kommunene i Østfold og fylket.

Dette er noe av det vi jobber med:

Markedsanalyse: Vi analyserer energimarkedene for å forstå og forskuttere pris-, tilbuds-, og etterspørselsutviklingen. Dette er en viktig del av vurderingene vi gjør rundt når vi skal produsere vannkraften.

Produksjonsplanlegging: Vi planlegger produksjonen i vannkraftverkene våre for å få best mulig verdi ut av vannet i magasinene våre, og for å sikre at vi har vann til å produsere når det er behov.  Vi overvåker også vannføring i elvene vi regulerer. Her sikrer vi at alle aktiviteter er i samsvar med energireguleringer og myndighetskrav.

Risikostyring: Vi håndterer risiko knyttet til prisendringer og volatilitet i kraftmarkedet. Dette inkluderer bruk av derivater og andre finansielle instrumenter for å beskytte selskapet mot ugunstige prisbevegelser.

Forvaltning av portefølje: Som kraftselskap har vi en portefølje av kraftkontrakter og avtaler, som vi administrerer. Dette innebærer å sørge for at kraftporteføljen er balansert og oppfyller selskapets mål.

Digitalisering: Vi bruker avanserte digitale verktøy for å hjelpe oss å planlegge, optimalisere og omsette vannkraften i ulike fysiske og finansielle markeder. Vi tror det er store muligheter innenfor digitalisering og jobber aktivt for å identifisere og ta i bruk disse.

Hvordan er det å jobbe med krafthandel?

Bli bedre kjent med Terje Lundy (43), leder for krafhandel i Østfold Energi.

Hva jobber du med?

Jeg leder krafthandel - avdelingen som har ansvaret for omsetningen av vannkraften i Østfold Energi. Det er vårt ansvar å planlegge produksjonen i vannkraftverkene våre og selge den i markedene hvor vi er aktive.

Hva er utdanningen og bakgrunnen din?

Jeg gikk industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim. Jeg gikk ut i 2005 så det begynner å bli noen år siden. Etter det jobbet jeg 12 år i Oslo, hvor de fleste av årene var i Statkraft. De siste årene i Statkraft hadde jeg ansvaret for de kontinentale kraftmarkedsanalysene i selskapet. Jeg har også jobbet i teknologibransjen i noen år – i eSmart Systems – før jeg begynte i Østfold Energi høsten 2021.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En arbeidsdag i krafthandel er svært variert! En sentral oppgave er å følge med på, og ha en mening om, prisutviklingen i kraft- og energimarkedene, og det skjer stadig noe nytt som en må følge med på der. Vi dykker også ned i detaljer rundt hvordan de ulike kraftverkene våre bør kjøres, så det er et vidt spenn i oppgavene. I tillegg til dette er vi involvert i vurderingene av nye insentiver som selskapet ser på. Samtidig som det er noen oppgaver som vi må utføre hver eneste dag. Vi må planlegge vannkraften, by den inn i markedene, og til slutt, når vi vet hva vi skal produsere, så må vi sende produksjonsplanen til de som driften verkene. Dette gjør vi både hverdag og helg - 365 dager i året.

Hvorfor valgte du å jobbe i Østfold Energi?

Jeg synes energimarkedene er kjempespennende, og jeg motiveres av å jobbe med fornybar kraftproduksjon i disse markedene. Vi jobber midt i kjernen av det viktigste temaet i vår levetid - nemlig hvordan vi skal klare å nå klimamålene våre. Så jeg vil si jeg har den mest spennende arbeidsplassen i Østfold.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe her?

Jeg setter mest pris på folkene som jobber her. Vi har det så fint på jobb, og uten folkene så hadde det ikke vært det samme selskapet å jobbe i. Vi vil hverandre vel, og det merkes i måten vi er mot hverandre. Samtidig synes jeg oppgavene mine er spennende og motiverende, så jeg får både det faglig og det sosiale påfyllet jeg trenger!