Østfold Energi er en kraftprodusent hvor vannkraft er den største energikilden. Det vi produserer selges i spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, som andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, hvor kraftprisene svinger fra dag til dag

Krafthandelsavdelingen i Østfold Energi består av fem krafthandlere, som hver dag jobber med å optimalisere vannkraften og skape verdier for våre offentlige eiere: kommunene i Østfold og fylket.

Dette er noe av det vi jobber med:

Markedsanalyse: Vi analyserer energimarkedene for å forstå og forskuttere pris-, tilbuds-, og etterspørselsutviklingen. Dette er en viktig del av vurderingene vi gjør rundt når vi skal produsere vannkraften.

Produksjonsplanlegging: Vi planlegger produksjonen i vannkraftverkene våre for å få best mulig verdi ut av vannet i magasinene våre, og for å sikre at vi har vann til å produsere når det er behov.  Vi overvåker også vannføring i elvene vi regulerer. Her sikrer vi at alle aktiviteter er i samsvar med energireguleringer og myndighetskrav.

Risikostyring: Vi håndterer risiko knyttet til prisendringer og volatilitet i kraftmarkedet. Dette inkluderer bruk av derivater og andre finansielle instrumenter for å beskytte selskapet mot ugunstige prisbevegelser.

Forvaltning av portefølje: Som kraftselskap har vi en portefølje av kraftkontrakter og avtaler, som vi administrerer. Dette innebærer å sørge for at kraftporteføljen er balansert og oppfyller selskapets mål.

Digitalisering: Vi bruker avanserte digitale verktøy for å hjelpe oss å planlegge, optimalisere og omsette vannkraften i ulike fysiske og finansielle markeder. Vi tror det er store muligheter innenfor digitalisering og jobber aktivt for å identifisere og ta i bruk disse.

Hvordan er det å jobbe med krafthandel?

Bli bedre kjent med Terje Lundy (43), leder for krafhandel i Østfold Energi.

Hva jobber du med?

Jeg leder krafthandel - avdelingen som har ansvaret for omsetningen av vannkraften i Østfold Energi. Det er vårt ansvar å planlegge produksjonen i vannkraftverkene våre og selge den i markedene hvor vi er aktive.

Hva er utdanningen og bakgrunnen din?

Jeg gikk industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim. Jeg gikk ut i 2005 så det begynner å bli noen år siden. Etter det jobbet jeg 12 år i Oslo, hvor de fleste av årene var i Statkraft. De siste årene i Statkraft hadde jeg ansvaret for de kontinentale kraftmarkedsanalysene i selskapet. Jeg har også jobbet i teknologibransjen i noen år – i eSmart Systems – før jeg begynte i Østfold Energi høsten 2021.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En arbeidsdag i krafthandel er svært variert! En sentral oppgave er å følge med på, og ha en mening om, prisutviklingen i kraft- og energimarkedene, og det skjer stadig noe nytt som en må følge med på der. Vi dykker også ned i detaljer rundt hvordan de ulike kraftverkene våre bør kjøres, så det er et vidt spenn i oppgavene. I tillegg til dette er vi involvert i vurderingene av nye insentiver som selskapet ser på. Samtidig som det er noen oppgaver som vi må utføre hver eneste dag. Vi må planlegge vannkraften, by den inn i markedene, og til slutt, når vi vet hva vi skal produsere, så må vi sende produksjonsplanen til de som driften verkene. Dette gjør vi både hverdag og helg - 365 dager i året.

Hvorfor valgte du å jobbe i Østfold Energi?

Jeg synes energimarkedene er kjempespennende, og jeg motiveres av å jobbe med fornybar kraftproduksjon i disse markedene. Vi jobber midt i kjernen av det viktigste temaet i vår levetid - nemlig hvordan vi skal klare å nå klimamålene våre. Så jeg vil si jeg har den mest spennende arbeidsplassen i Østfold.

Hva setter du mest pris på ved å jobbe her?

Jeg setter mest pris på folkene som jobber her. Vi har det så fint på jobb, og uten folkene så hadde det ikke vært det samme selskapet å jobbe i. Vi vil hverandre vel, og det merkes i måten vi er mot hverandre. Samtidig synes jeg oppgavene mine er spennende og motiverende, så jeg får både det faglig og det sosiale påfyllet jeg trenger!