Østfold Energi har størst vannkaftproduksjon i Indre Sogn. Dette er regulbare magasinkraftverk, som tilsammen produserer 1,5 TWh i året.

Borgund kraftverk

Borgund vannkraftverk i Sogn står for store deler av kraftproduksjonen til Østfold Energi.

Kraftverket ligger i Lærdal kommune og omfatter kraftstasjonene Borgund, Eldrevatn og Øljusjøen. Det samlede nedslagsfelt er på 404 kvadratkilometer.
16 av Østfold Energis ansatte jobber i dag på kraftverket.

Borgund kraftstasjon

På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon, den klart største kraftstasjonen til selskapet.

Fasaden er relativt anonym, men selve stasjonen ligger 160 meter under bakken. Kraftverket utnytter et fall på hele 873 meter, og for å komme ned i turbinhallen må man kjøre 1,3 kilometer nedover i fjellet. Kraftstasjonen, som sto ferdig i 1974, har de siste årene vært gjennom flere store rehabiliteringsprosjekter.

Produksjon: 985 GWh
Effekt:2 x 106 MW
Fallhøyde: 873 m

Øljusjøen pumpekraftverk

Øljusjøen pumpe ligger om lag 1 100 meter over havet, og er et såkalt pumpekraftverk.


Fra Eldrevatn kan det pumpes vann til Øljusjøen-magasinet høyere oppe i fellet og vannet kan dermed brukes til kraftproduksjon senere.
Vannsituasjonen og prisforholdene i kraftmarkedet er avgjørende for når og hvor lenge pumpekraftverket kjøres. Ellers i året fungerer Øljusjøen kraftstasjon som en hvilken som helst annen kraftstasjon og produserer kraft av vannet i Øljusjøen.

Produksjon: 28 GWh (nettoproduksjon)
Effekt:48 MW
Fallhøyde: 220 m

Eldrevatn kraftverk

Eldrevatn kraftverk utnytter fallene mellom Eldrevatn og Vesle Juklevatn og Sulevatn.

Kraftverket benytter tilsiget i et allerede regulert område til å produsere strøm til ca. 1 200 husstander. Småkraftverket ble offisielt åpnet i september 2014, men har vært i drift siden høsten 2013.

Produksjon: 24 GWh
Effekt:5 MW
Fallhøyde:140 m

Mørkedøla pumpestasjon

Mørkedøla pumpestasjon pumper vann fra elva Mørkedøla til magasinsystemet i Borgund kraftverk. Pumpestasjonen var ferdig utbygd i 2023 og gir 34 GWh økt produksjon til Borgund og Stuvane kraftverk.

Nyset-Steggje kraftverk

Kraftverket består av kraftstasjonene Nyset og Naddvik.

Nyset-Steggje Kraftverk utnytter i dag vannfallet i høyfjellet mellom Årdal og Lærdal  i indre Sogn. Det utbygde vassdraget består av seks fjellvann. Vanntunnelene er til sammen 20 kilometer.

Nyset kraftstasjon

Fallhøyde: 77 m
Effekt: 5 MW
Produksjon: 12 GWh

Naddvik kraftstasjon

Fallhøyde: 963 m
Effekt: 112 MW
Produksjon:437 GWh

Nivla kraftverk

Nivla kraftverk ble satt i drift sommeren 2016.

Østfold Energi drifter kraftverket på vegne av eier Nivla Kraft AS, hvor Østfold Energi eier 73 prosent av aksjene i selskapet.

Grunneiere langs Nivlavassdraget eier de resterendeaksjene. Kraftverket ligger i Lærdal kommune og utnytter et fall på 183 meter. Installert effekt er 4,9 MW. Årsproduksjon er 12 GWh.