Østfold Energi eier 50 prosent av aksjene i Siso Energi AS. Selskapet eier kraftstasjonene Siso og Lakshola i Nordland. NTE Energi eier de øvrige aksjene i Siso Energi AS.

Les mer på sisoenergi.no

 

Siso kraftverk

Ligger ved Straumvannet i Sørfold kommune. Kraftverket består av to aggregater der det første ble satt i drift i 1968 og det andre i 1972.

Kraften som blir produsert går fra stasjonen i kabler opp til Salten trafo og videre ut på sentralnettet.

Vannmagasinene består av Sisovannet og Løytavannet med overføringstunnel

Produksjon: 970 GWh
Effekt: 180 MW
Fallhøyde: 645 m

Lakshola kraftverk

Lakshola kraftverk Sørfold kommune består av ett aggregat som ble satt i drift i 1999.

Vannmagasinene består av Faulvatn, Steinfjellvatn og Moskustjern. Faulvatn er hovedmagasinet, mens vannet føres i en 373 meter lang tunnel fra Moskustjern til Steinfjellvatn. Fra Steinfjellvatn til Faulvatn fraktes vannet videre i en 2 122 meter lang tunnel.

For å utnytte magasinet er det bygget en dam ved Faulavatnet, som er Laksholas hovedmagasin

Produksjon: 116 GWh
Effekt:  31 MW
Fallhøyde: 373 m