Brekke kraftstasjon

Brekke kraftstasjon ligger i Haldenvassdraget og ble satt i drift i 1924. Brekke kraftstasjon, ligger i Haldenvassdraget i Halden kommune. Det ble satt i drift i 1924 og var da regnet som svært avansert og fremtidsrettet. Store rehabiliteringer har blitt gjort gjennom årene, og anlegget står seg fortsatt..

Kraftstasjonen utnytter et fall på inntil 26,5 meter fra inntaksdammen som ligger rett bak kraftverksbygningen.

Den synlige delen av demningen ved kraftstasjonen er 26,6 meter høy og dermed Europas nest høyeste gravitasjonsdemning.

Produksjon: 31,5 GWh
Effekt: 2x 4  MW
Fallhøyde: 26,6 m

Ørje kraftstasjon

Ørje kraftstasjon ligger ved Ørjefossen og ble bygget i 1943. 

Kraftstasjonen utnytter fallet på 9,5 meter i Ørjefossen og startet produksjonen i 1943.

Etter at kraftstasjonen ble alvorlig skadet i et lynnedslag i juni 2004, besluttet Østfold Energi å bygge ny stasjon i samme bygg. Den nye stasjonen, som ble satt i drift i mars 2007, har én ny og moderne turbin som årlig kan produsere 9 GWh. Det nye aggregatet er i sin helhet plassert inne i eksisterende bygning. Stasjonen er fullt ut automatisert og overvåkes fra en ekstern driftssentral.

Produksjon: 9 GWh
Effekt:1,8  MW
Fallhøyde: 9,5 meter