Østfold Energi har over 20 års erfaring med landbasert vindkraft i Norge.  Utviklingen skjer gjennom deleide selskap.

Vi er deleier i Kvalheim Kraft DA (50 prosent), som har vindkraftverk i Kinn kommune. I tillegg eier vi 50 prosent av Zephyr, en av Norges ledende vindkraftutviklere.

Zephyr har gjennom de siste årene utviklet seg til å bli en nordisk organisasjon med 40 ansatte i tre land. I Gøteborg utvikles nå to de store offshore vindkraftprosjektene Vidar og Poseidon, som i 2022 ble solgt til svenske Vattenfall AB. Disse to prosjektene alene er like store som hele offshore -satsingen på norsk sokkel.

Zephyr jobber også med landbasert vindkraft i Norge. Østfold Energi har et aktivt eierskap og deler lokaler med Zephyr i K5-bygget på Grålum.

Kvalheim Kraft eier Mehuken vindkraftpark, som sto klart i 2001.  Vindparken ligger på Kvalheimfjellet, rett ut mot Stadt-havet hvor det er svært gode vindforhold. Zephyr drifter Mehuken vindkraftverk på vegne av Kvalheim Kraft.

Vindparken består av 11 turibiner og har en årsproduksjon på 75 GWh.

200

MW

utviklet vindkraft

2800

MW

offshore vindkraft under utvikling

1,5

Prosent

av energiproduksjonen til Østfold Energi kommer fra vindkraft

Kontakt oss

Morten Karlsen

Tlf: 952 84 065
E-post: mk@ostfoldenergi.no