Vindkraft

Vindkraft er en viktig del av fornybarmiksen i Norge. Østfold Energi har vært involvert i vindkraft siden 2001, siden etableringen av Kvalheim Kraft.

Vindkraft spiller en viktig rolle på veien mot en karbonfri fremtid. Landbasert vindkraft er fortsatt den rimeligste og mest effektive kilden til ny fornybar energi.

Østfold Energi er deleier i Kvalheim kraft DA (50 prosent), som har vindkraftverk i Kinn kommune. I tillegg eier vi 50 prosent av Zephyr, en av Norges største vindkraftutviklere.

Zephyr

Zephyr drifter, utvikler og selger vindkraftprosjekter, og vindkraftsatsingen til Østfold Energi går gjennom dette selskapet.

Vi har et aktivt eierskap og deler også lokaler med Zephyr i K5-bygget på Grålum.
Zephyr siste prosjekt er Gulestettene i kommunene Bremanger og Kinn. Guleslettene er en vindpark på nesten 200 MW, og dermed en av de største i Norge. Zephyr drifter i dag anlegget. Zephyr satser også på offshore vind og står bak flere nye store prosjekter på den svenske kysten.

Les mer om Zephyr og prosjekter under utvikling på Zephyr.no

Kvalheim kraft

Kvalheim Kraft eier Mehuken vindkraftpark, som ligger på Måløy i Kinn kommune i Vestland fylke.

Østfold Energi eier 50 prosent av selskapet, og Vardar er øvrig eier.
Da Mehuken vindkraftpark åpnet i 2001, var den Norges største. I 2010 ble vindparken utvidet fra fem til tretten turbiner, noe som femdoblet årsproduksjonen.

I 2015 fullførte Kvalheim Kraft et nytt prosjekt, som erstatter de fem eldste turbinene med tre nye og mer effektive turbiner. Ny samlet årsproduksjonen har dermed økt til 75 GWh.