Jørgen Aarstad (33) tar med seg både IT- og kraftmarkedsekspertise til Østfold Energi.

Han kommer fra stilling som seniorkonsulent i Itera, hvor han har jobbet mye med å utvikle dataplattformer for kunder.

Aarstad har tidligere jobbet som analytiker og produksjonsplanlegger i Fortum Oslo Varme og Statnett, og har en mastergrad i Power System Engineering fra NTNU.

I Østfold Energi vil han spille en nøkkelrolle i å automatisere og digitalisere flere av selskapets krafthandelsprosesser.  I tillegg vil han jobbe med daglig produksjonsplanlegging.

–  Det skjer mye spennende i selskapet og Østfold Energi har vært på radaren min lenge. Kombinasjonen med både energi og digitalisering var veldig interessant for meg. Dette er en mulighet man ikke får så ofte, sier Aarstad, som startet opp 2. januar.

Ifølge leder for krafthandel Terje Lundby, har Aarstad en spennende og ettertraktet fagkombinasjon.

-Vi må håndtere de stadig skiftende prisbildene og usikkerhetene i kraftmarkedet. Da trenger vi automatiserte prosesser og bygge opp bedre data- og analysegrunnlag. Jørgen kan både kraftmarkedet og har solid erfaring med å bygge dataplattformer, sier Lundby.

Selskapet er nå i gang med å styrke teamet med enda flere ressurser i krafthandelsavdelingen, som håndterer Østfold Energis produksjonsplanlegging og krafthandel for til sammen 2,2 TWh regulerbar vannkraft.


Les flere nyheter