Vindkraftselskapene Østfold Energi er medeier i bidro med 25 millioner kroner til årets resultat. Det vil si at de ga nærmere 30 prosent avkastning på sysselsatt kapital innen vindkraftområdet.  

Østfold Energi er i dag medeier i to vindkraftselskaper, Kvalheim Kraft DA og Zephyr AS. Zephyr er et utviklingsselskap for vindkraft med base i Sarpsborg, mens Kvalheim Kraft er eier og driver av Mehuken vindkraftpark i Kinn kommune. Alle engasjementene er organisert i deleide selskaper, som igjen er eid av Østfold Energi Vindkraft AS. 

Bygger ut Guleslettene 

Årsproduksjonen i Kvalheim Kraft ble 64,4 GWh i 2019, som var noe lavere enn forventet. Den lave produksjonen ble relativt godt kompensert med høyere kraftpriser, slik at årsomsetningen ble tilfredsstillende.  

Zephyr har jobbet videre med å utvikle vindkraftprosjekter i Norge og på Island. Selskapet gjennomfører også utbyggingen av Guleslettene vindpark, som ferdigstilles i 2020. Denne parken vil produsere 700 GWh, som tilsvarer en tredjedel av Østfold Energis totale energiproduksjon. 

Resultatandelen fra Zephyr og Kvalheim Kraft ble 25 millioner kroner, som er på linje med foregående år. 

Stor oppmerksomhet om vindkraft 

2019 ble året hvor nasjonens interesse virkelig ble rettet mot landbasert vindkraft, da Nasjonal ramme for norsk vindkraft ble lansert. Denne rammen ble svært politisk betent, og ble etter høringsfristens utløp lagt bort. Mange mobiliserte stort og motstanden prege mediebildet. 

– Vindkraftbransjen kom «bakpå» og det var få politikere som tok vindkraften i forsvar i forbindelse med valget høsten 2019. Nå skal konsesjonsprosessen revideres og jeg håper det vil medføre bedre og klarere spilleregler og at rammebetingelsene for vindkraft bedres, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken 

Vi trenger mer fornybar energi 

Produksjon av mer fornybar energi er avgjørende for å løse verdens klimautfordringer, utvikle velstand og bekjempe fattigdom. Globalt regnes sol- og vindkraft som de teknologiene som vil overta for olje, kull og gass.  

Av Norges samlede energiforbruk utgjør den fossile andelen nesten 50 prosent. 

– Skal vi nå våre klimamål må denne fossil-andelen erstattes med mer fornybar energi. Vi mener at vindkraften må spille en større rolle her. Det er samtidig viktig at utbyggingene gjøres sammen med de lokalsamfunnene som blir mest berørt, sier Kroken. 

-Vi er stolte av å ha vært med på å utvikle et høykompetent miljø for vindkraft i Østfold gjennom Zephyr. De gjør sitt ytterste for å finne, utvikle og realisere vindkraft-prosjekter i Norge på beste måte for alle berørte. Dette med full støtte fra det politiske Norge som har bidratt med konsesjoner og nødvendige kommersielle rammebetingelser, sier Kroken. 

Les mer om resultater i deleide selskaper i årsrapporten for 2019 


Les flere nyheter