2018 var et godt år for Østfold Energi. Årsresultatet ble på 165 millioner kroner etter skatt, en bedring fra fjoråret på 76 millioner kroner. Selskapets styre foreslår at det betales et utbytte på 130 millioner kroner.

I 2018 ble selskapets omsetning på 701 millioner kroner. Dette er en økning på 19 prosent, målt mot fjoråret. Driftsresultatet endte på 346 millioner kroner, mot 253 millioner kroner i 2017. De gode resultatene betyr at Østfold Energi kan betale et utbytte på 130 millioner kroner til sine eiere, som er Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

Vekst og reduserte kostnader

De viktigste årsakene til den positive utviklingen i 2018 er høyere kraftpris, solide resultater fra deleide selskaper, samt interne kostnadsreduksjoner. Oppnådd kraftpris i 2018 er 345 kr/MWh, mot en kraftpris på 265 kr/MWh i 2017.

– Vi har fått god hjelp fra økte kraftpriser gjennom året. Dette, sammen med god og stabil produksjon og kontroll på kostnadene, gjør at alle forretningsområder kan vise til resultatfremgang. Vi ser en markant stigning i EBITDA for både vannkraft- og varmesegmentet, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken.

ET GODT ÅR: 2018 har vært et godt år for Østfold Energi, og selskapet kan vise til resultatfremgang innen alle forretningsområder, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken. (Foto: Østfold Energi)

Vindkraftutvikleren Zephyr, hvor Østfold Energi eier 50 prosent, bidro med 14 millioner kroner i 2018. Dette som følge av flere vellykkede prosjekter, blant annet utbygging og salg av Guleslettene vindpark. Gjennom NGK utbygging, som utvikler småkraftprosjekter innen vannkraft, fikk Østfold Energi et bidrag på 17 millioner kroner.

– Utviklingen er svært positiv. I 2018 er resultatandelen fra deleide selskap på til sammen 96 millioner kroner, og dette er et vesentlig bidrag for konsernet, sier Kroken. 

Gjennom resultatforbedringsprogrammet LØFT har Østfold Energi også redusert selskapets årlige kostnader med om lag 25 millioner kroner.


Vi har fått god hjelp fra økte kraftpriser gjennom året. Dette, sammen med god og stabil produksjon og kontroll på kostnadene, gjør at alle forretningsområder kan vise til resultatfremgang.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Det grønne skiftet byr på muligheter

Oddmund Kroken forteller at Østfold Energi er i gang med kontinuerlige forbedringer, og at selskapet nå tar i bruk digitale løsninger for å effektivisere og forbedre virksomheten. Dette som følge av at det europeiske energimarkedet er i endring. Østfold Energi forbereder seg på å gripe mulighetene dette gir for å skape ny forretning inn i det grønne skiftet. Selskapets videre strategi går ut på å drive effektivt og vokse.

– Vi har lang og god erfaring med å produsere vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Målet nå er å finne «et nytt bein å stå på» som skal ha en lønnsom omsetning på 100 millioner kroner i 2025, sier Kroken.

FORNYBAR ENERGI: Østfold Energi produserer energi fra fornybare kilder. Selskapet forbereder seg nå på å skape ny forretning inn i det grønne skiftet. Bildet er fra Borgund kraftverk i Lærdal. (Foto: Østfold Energi)

Om Østfold Energi:

Østfold Energi produserer energi fra fornybare kilder – vann, vind og varme.

Selskapet er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Selskapet ble startet for å sikre nok strøm til Østfold. I dag er vi til for å gi fornybar energi til en verden som trenger det.

Østfold Energi har 53 ansatte som i 2018 produserte 1,6 prosent av Norges fornybare energi. 94 prosent av dette kommer fra ti hel- og deleide kraftverk i Sogn og Fjordane, Østfold og Nordland. Selskapet har seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i to vindparker på Vestlandet. Østfold Energi skaper store verdier, og en betydelig andel av verdiskapningen kommer tilbake til samfunnet.

Selskapet har valgt en vekststrategi som fokuserer på effektiv drift av dagens virksomhet, strukturert forretningsutvikling for å skape nye inntekter inn i det grønne skiftet, og aktivt eierskap i de ledende fagmiljøene for vindkraftutbygging i Zephyr og småskala-vannkraftutbygging i NGK Utbygging. I sum skal dette bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Østfold Energi AS eies av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

POSITIVT: De viktigste årsakene til den positive utviklingen i 2018 er høyere kraftpris, solide resultater fra deleide selskaper, samt interne kostnadsreduksjoner. Bildet er tatt på Østfold Energis fjernvarmesentral i Rakkestad. (Foto: Østfold Energi)

For mer informasjon ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no