Østfold Energi hadde en omsetning på 922 millioner kroner i første halvår og fikk et resultat på 300 millioner kroner etter skatt. Samme periode i fjor var resultatet 102 millioner kroner. Samtidig bidrar selskapet med rekordhøye 426 millioner kroner i skatter og avgifter i første halvår 2022.

Last ned Halvårsrapport 2022

– Vi leverer gode resultater, men bakteppet er svært alvorlig.  Energimarkedet er under et voldsomt press og etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Krigen i Ukraina og kutt i gassleveransene fra Russland har ført til svært høye kontinentale kraftpriser. Samtidig har lite nedbør og lave magasinfyllinger i Sør-Norge bidratt til de høye prisene. Vi er nå i en situasjon som er ekstraordinær og svært krevende for husholdningene og næringslivet, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Last ned pressebilde

 

Østfold Energi utbetalte i april 190 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2021.

Sparer på vannet
I første halvår hadde Østfold Energi en nedgang i vannkraftproduksjonen på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi har hatt lavere tilsig til magasinene våre enn normalt i første halvår. Samtidig har vi ønsket å spare på vannet for å ha godt med vann i vannmagasinene inn mot vinteren. Totalt sett ga dette en nedgang i vannkraftproduksjonen, sier Kroken.

Produsert volum i første halvår ble 970 GWh. Det er 19 prosent lavere enn 2021 og 10 prosent under normalproduksjonen for halvåret. Østfold Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris på 130 øre/kWh første halvår. Det er 17 prosent lavere enn snittprisen i området NO5, hvor selskapet har hovedtyngden av sin produksjon, og skyldes kraft som er sikret til fastpris.

Mer fornybart
Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027.

-Utbyggingen i elva Mørkedøla i Lærdal er i gang og vil bidra til økt vannkraftproduksjon. Vi satser også på solkraft gjennom deleide selskaper. Solgrid har fått konsesjon for Norges første bakkemonterte solkraftverk. Kraftverket vil bygges i løpet av høsten 2022. Selskapet Soleie har god driv på installasjon og utleie av solcellepaneler på store tak, sier Kroken.

Selskapet jobber også med å etablere karbonfangst fra avfallsforbrenning, utvider fjernvarmenettet i Østfold og utvikler lokale prosjekter for ny grønn industri. Et viktig mål er å bidra til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser.

Flere nøkkeltall:

  • Driftsresultatet endte på 685 millioner kroner.
  • Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet har bidratt med 57 millioner kroner til resultatet. Det er en økning på 43 millioner kroner fra samme periode i 2021.
  • Tap på sikringer i første halvår utgjorde 194 millioner kroner.
  • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 32 GWh mot 35 GWh første halvår 2021.
  • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelserOm Østfold Energi

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, varme og sol. 96 prosent av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold.

Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft. Selskapet har 55 ansatte og er lokalisert i Sarpsborg, Rakkestad og Lærdal.


Les flere nyheter