Østfold Energi fikk i 2023 et sterkt årsresultat på 539 millioner kroner etter skatt. Styret foreslår et utbytte til eierne på 350 millioner kroner. 

Høy produksjon og relativt høye kraftpriser, spesielt i begynnelsen av året, bidrar til det gode resultatet. Dette gjør at Østfold Energi kan levere et solid utbytte til de offentlige eierne; Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold, samt Aurskog- Høland kommune.  

Samtidig bidrar selskapet med 1,1 milliarder kroner i skatter og avgifter.

Års- og bærekraftsrapport 2023
 

Høyere produksjon
Selv om kraftprisene var høyere enn normalen, var de betraktelig lavere enn ekstremåret 2022. De fallende europeiske gassprisene, en mild start på året og mye nedbør, bidro til at kraftprisene falt gradvis utover våren 2023. Årsprisen endte på 76,2 øre/kWh i prisområdet NO5, der Østfold Energi har store deler av sin kraftproduksjon.  

Totalt produserte Østfold Energi 2457 GWh i 2023. Dette er godt over normalproduksjon og 13 prosent høyere produksjon enn i 2022. Mye nedbør spesielt i tredje kvartal og god fyllingsgrad i magasinene ved inngangen til året er hovedårsakene til den høye produksjonen. Den oppnådde kraftprisen for vannkraftproduksjon ble på 86,4 øre/kWh. 

Driftsinntektene for 2023 endte på 1 623 millioner kroner, en nedgang på 38 prosent fra 2022. Resultatet etter skatt på 539 millioner kroner er 10 prosent lavere enn årsresultatet for 2022.   

– De gode resultatene de siste årene gjør at vi Østfold Energi er på god vei mot å levere på de ambisiøse målene vi har satt i konsernstrategien. Vi skal produsere mer fornybar energi, bidra til nye grønne arbeidsplasser og levere gode utbytter til våre offentlige eiere, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Store investeringer 

I løpet av 2023 har selskapet utvidet vannkraften, jobbet med vindkraftprosjekter på lands og til havs og bidratt til at Norges første storskala solkraftverk ble koblet til nettet.   

– Dersom vi skal ha forutsigbare kraftpriser og klare å kutte klimagassutslipp, må det bygges ut mer fornybar energi. Samtidig blir vår viktige oppgave framover å finne løsninger som balanserer økt energiproduksjon med naturvern og lokal aksept, sier Kroken.

De neste fem årene har Østfold Energi ambisjoner om å investere om lag 1,5 milliarder kroner i eksisterende vannkraftanlegg og nye satsinger. Selskapet har blant annet nylig besluttet å bygge Gravdalen vannkraftverk i Lærdal.  

 

Fordeling av foreslått utbytte: 

Østfold Energis eiere  Utbytte, MNOK 
Østfold fylkeskommune: 45 %  157,5 
Sarpsborg kommune: 15,23 %  53,3 
Indre Østfold kommune 10,74 %  37,6 
Moss kommune: 7,96 %  27,9 
Halden kommune: 7,67 %  26,8 
Fredrikstad kommune: 5,66 %  19,8 
Våler kommune; 1,52 %  5,3 
Aremark kommune: 1,45 %  5,1 
Marker kommune: 1,49 %  5,2 
Skiptvet kommune: 1,49 %  5,2 
Aurskog Høland kommune: 1,44 %  5,0 
Rakkestad kommune: 0,14 %  0,5 
Råde kommune: 0, 13 %  0,4 
Hvaler kommune: 0, 08 %  0,3 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Trine Berg, direktør finans, økonomi og risiko
E-post: tb@ostfoldenergi.no
Tlf.: 952 68 103
 

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
E-post: to@ostfoldenergi.no
Tlf.: 976 57 905
 


Les flere nyheter