Her finner du verktøyene du trenger dersom du skal jobbe med Østfold Energis grafiske profil.

Logo

For å skape fleksibilitet når det gjelder bruken av logoen, finnes
den i ulike fargesettinger. Ettersom gradienter er et bærende
element i Østfold Energis grafiske profil, skal alltid gradienten
være synlig sammen med logoen. Dette kan gjøres på to
forskjellige måter

1. Ensfarget logo – Denne brukes med gradient som bakgrunn.
2. Logo med gradient – Denne brukes mot ensfarget bakgrunn.
Logoen finnes i både positiv og negativ versjon