KI Våler har inngått avtale med Statnett som er avgjørende for nettilknytningen til Gylderåsen. Dette blir ett av få nye områder i Norge som vil ha tilgang på kraft i stor skala innen 2025. 

Utviklingen av tomta til ny kraftkrevende industri i Våler pågår for fullt. Prosjektet er fortsatt en av finalistene i konkurransen om å huse Hydro, Panasonic og Equinors (JBI) nye batterifabrikk. 

KI Våler, eid av Østfold Energi og Våler kommune, har nå inngått avtale med Statnett om å utrede bygging av to nye transformatorer i Langerud koblingsanlegg. Dette er svært vesentlig for å sikre nettilknytning til Gylderåsen. Det vil gi kapasitet på 320 MW, nok til å gi fornybar kraft til industri i stor skala, som for eksempel batterifabrikk.  

Ett av få prosjekter med tilgang til så mye kraft 

En av utfordringene med denne type prosjekter er tilgang til nok kraft fra strømnettet. Over hele Norge står søknadene i kø hos Statnett om å øke transformatorkapasiteten.  Gylderåsen blir dermed et av få nye områder i Norge som vil få så store mengder kraft tilgjengelig. 

-Vi får unik posisjon til å tiltrekke oss ny næring og arbeidsplasser. Prosjektet har nå både kraft, areal, logistikkløsninger og tilgang til kompetent arbeidskraft, sier Dag Ivar Brekke, daglig leder i KI Våler. 

-Denne type grønn næringsutvikling er et godt eksempel på hva den nye regjeringen ønsker å satse på i årene fremover, sier han. 

Attraktiv for flere aktører 

Prosjektet er fortsatt under utvikling og det gjenstår nødvendig områderegulering for området. Denne forventes godkjent i løpet av 2022. 
 
Uavhengig av om prosjektet vinner konkurransen til JBI vil området være attraktivt for andre aktører i samme bransje, mener Brekke. 

-Prosessen med JBI har gitt oss økt tiltro til at området har de egenskapene som trengs. Med avtalen med Statnett begynner brikkene å falle på plass og vi er ett steg nærmere industrieventyret, sier han.   

Gylderåsen i Våler

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig, Østfold Energi

976 57 905

to@www.ostfoldenergi.no

Dag Ivar Brekke

Daglig leder, KI Våler

477 04 998

dib@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter