En ny bok om Østfold Energis innholdsrike historie fra 1988-2019 er ferdigskrevet, etter to års arbeid. Resultatet er et verk på 360 sider som lanseres i høst. Se de historiske bildene!

Mye har skjedd i Østfold Energi siden selskapet ble stiftet i 1974 under navnet Østfold Kraftforsyning. Flere historiebøker har det blitt opp gjennom årene, og den nyeste i rekken lanseres 15. oktober 2019. Boken har fått tittelen “Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988-2019”, og tar for seg Østfold Energis innholdsrike historie i denne perioden. Det er tidligere Østfold Energi-informasjonssjef Roger Prang og mangeårig strategidirektør Tommy Fredriksen som er forfatter og medforfatter av boken, og historieboken er blitt til etter initiativ fra Fredriksen. Mange viktige Østfold Energi-medhjelpere har bidratt i arbeidet, blant annet Elisabeth Teien og Helge André Solheim.

Se de flotte bildene fra Østfold Energis nye historiebok under!

FERDIG: Forfatter Roger Prang med det ferdige resultatet som tar for seg Østfold Energis historie fra 1988-2019.

To års arbeid

Arbeidet med historieboken har vært omfattende, og resultatet etter to års arbeid er et verk på 360 sider. Boken er spekket med bilder som delvis er hentet fra Østfold Energis eget arkiv, og som til dels er tatt i forbindelse med bokutgivelsen. Arbeidsmiljøer, energianlegg, ansatte i både Indre Sogn og i Østfold, samt viktige personer fra de seneste tiårenes virke, blir fortalt om i boken. Forfatter Roger Prang forteller om et spennende oppdrag.

– Jeg jobbet som informasjonssjef i Østfold Energi i 17 år, og dette var i en periode der det skjedde mye. Den gangen var det liten tid til å reflektere over alt som skjedde, men under arbeidet med boken har jeg fått anledning til å se tilbake på rekken av begivenheter og bakgrunnen for utviklingen vi fikk. Dette har vært interessant og oppklarende på mange måter, sier Prang, som synes det har vært hyggelig å treffe igjen kollegaer og nye ansatte i Østfold Energi mens han har jobbet med boken.

– Har noe vært utfordrende underveis med historiebokarbeidet?

– Det mest utfordrende har vært at jeg ved siden av Østfold Energis nyere historie også har arbeidet med Norges Taxiforbunds 100-årshistorie. Med to store prosjekter samtidig, som består av 700 sider og 600 bilder til sammen, har jeg måttet administrere tiden min veldig strengt for hele tiden å ligge i forkant. Men dette har gått bra, og jeg har ikke hatt følelsen av å ha det travelt, smiler Prang.

Innholdsrike år for en viktig bedrift

I 2019 er Østfold Energi godt trimmet og klare for “det grønne skiftet”. Dette bærer også historiebokens tittel preg av, og leseren blir tatt med inn i en verden som har vært i stor utvikling. Tidlig på 90-tallet fusjonerte Østfold Kraftforsyning med en rekke av fylkets elverk, og dannet Østfold Energiverk AS. Antall ansatte økte fra 43 til 439, så å si over natten. I 2003 solgte Østfold Energi nett og kraftsalg til Sydkraft, og dermed var man tilbake til røttene som energiprodusent – nå også med vindkraft og varme i porteføljen, i tillegg til den viktige vannkraften.

VIKTIG: Nils Bjørnebekk har gjort en fantastisk innsats for Østfold Energi. Her foran hovedkontoret i Glengsgata i Sarpsborg. Bjørnebekk regnes som «selskapets far».
BORGUND I 99: Ansatte ved Borgund Kraftverk i Indre Sogn smiler til fotografen i 1999. Fra venstre: Steingrim Bogason, Einar Grov, Harry Haugen, Arvid Brøyn, Jorunn Haugen, Torstein Sprakehaug, Dagfinn Tufte, Gunnvor Lunde Breistøl, Vidar Gram, Finn Gram, Øyvind Riis, Gunnar Henriksen, Per Stadheim, Nils Lysne og Edwin Hauge.
VETERAN: Tidligere elverkssjef Johs. Fottland viser Aslak Huseby og Per Bjergli hvordan man
bruker sikringstang.
STØTTESPILLER FOR DE UNGE: Her ser vi fjerdeklassinger i aksjon. Bildet er fra Allaktivitetsdagen, som ble arrangert av Østfold Energi hvert år, i Østfoldhallen.
UTFORDRINGER: Overhaling av aggregat 2 i Borgund Kraftverk etter generatorhavariet i 2014.
GODT SAMHOLD: Tidligere Sarpsborgordfører Jan Engsmyr (fra venstre) har vært nestleder i styret i Østfold Energi. Her sammen med styreleder Arne Øren, som tidligere var fylkesordfører. De to har vært engasjerte i Østfold Energi i flere tiår.

Kraftfull arbeidsgiver

Østfold Energi har til tider vært en stor arbeidsgiver med ansatte i en rekke kommuner. Fra 1990 til 1991 ble disse samlet i seks regioner, lokalisert til de nåværende Østfoldbyene. Etter salg av nett og kraftsalg i 2003 ble Østfold et lite, men rikt selskap som nå kunne konsentrere seg om energiproduksjon. De påfølgende årene har Østfold Energi rustet seg for fremtiden. Det er investert tungt innen vannkraft, vindkraft og varme, det er satset på nye teknologier, og bruken av digital kompetanse øker. Østfold Energi er med det klare for klimadugnaden og det grønne skiftet.

PÅ BEFARING: Administrerende direktør Oddmund Kroken (fra venstre) sjekker ut forholdene i Borgund sammen med Finn Hauge, Bjørn Røvik og Fredrik Hestetun.
GODE KOLLEGAER: Gode Østfold Energi-kollegaer avbildet på kontoret i Onsøy i 1992. Fra venstre: Kari Jensen, Anne Kristine Olaussen, Else May Dalby, Frøydis Rostad Johansen og Grethe Eriksen.
DET FØRSTE STYRET: Østfold Energis første styre avbildet i 1988. Bak fra venstre: Bjørn Eriksen, Oddmund Hansen, Ulf Lettenstrøm, Gøsta Ekman, Jan Erik Foss, John Hedin, Bjørge Johansen, Per Fredrik Olsen og Egil Erstad. Foran fra venstre: Per Myklebust, Gunnel Edfeldt og Nils Bjørnebekk.
VIKTIG KILDE: Borgund Kraftverk i Sogn og Fjordane er en av Østfold Energis viktigste kilder, både da og nå.
OVER GRENSA: Markedssjef Henrik Erichsen gir tommel opp for kraftsalg i Sverige i 1998. Dette skulle imidlertid vise seg å bli et kortvarig prosjekt.

Østfold Energi som samfunnsaktør

Historieboken “Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988-2019” forteller også om Østfold Energi som en viktig samfunnsaktør. Selskapet har tatt initiativ til og bidratt med midler til en lang rekke gode tiltak i Østfold, blant annet med sine investeringer i EITele Østfold og Rygge Sivile Lufthavn. Med disse prosjektene bidro man til utvikling av infrastrukturen i Østfold.

Under arbeidet med boken har jeg fått anledning til å se tilbake på rekken av begivenheter og bakgrunnen for utviklingen vi fikk i Østfold Energi. Dette har vært interessant og oppklarende på mange måter.

Roger Prang, forfatter og tidligere informasjonssjef i Østfold Energi

Viktige bidragsytere

Einar Hope, kalt “energilovens far”, oppsummerer i et eget kapittel lovens intensjoner, utviklingen gjennom snart 30 år, og hvordan energiloven har tjent energiforsyningen og samfunnet i denne perioden. Dette er interessant lesning for alle som er opptatt av energimarkedene. Energiloven var den store drivkraften for endringene i bransjen. Det er ellers i historieboken vektlagt å få frem drivkreftene bak endringene, og ikke bare beskrive dem, ifølge forfatter Roger Prang.

Mangeårig strategidirektør og tidligere medlem av Østfold Energis ledergruppe, Tommy Fredriksen, har vært en særlig viktig bidragsyter i arbeidet med historieboken. Fredriksen har vært ansatt i selskapet i hele 36 år, og har vært tett på store endringer opp gjennom årene. Fredriksen har levert tekst til flere viktige kapitler, og har blant annet tatt for seg varmeprosjektene, vindkraftsatsingen, utviklingen av småskala vannkraft, strategi- og eierprosesser, samt rettstvistene med Fredrikstad Energiverk. I tillegg har Fredriksen kvalitetssikret innholdet i historieboken, og har ansvar for måten boken er disponert på.

Hovedforfatter Roger Prang understreker at Østfold Energi har et velordnet arkiv, og at han har hatt tilgang til alt han har trengt i bokarbeidet.

– Hva tenker du om det ferdige resultatet?

– Det er vel helst andre som skal mene noe om kvaliteten på produktet, men vi er fornøyde. Boken har vokst under arbeidets gang, og det er brukt mange store bilder. Tanken har vært at det blir en stund til neste gang Østfold Energi nedtegner sin historie, så derfor har vi vært opptatt av å gjøre en grundig jobb i denne omgang, sier Prang.

VIKTIG BIDRAGSYTER: Østfold Energis Tommy Fredriksen i ung utgave. Fredriksen har vært ansatt i selskapet i hele 36 år, og har vært mangeårig strategidirektør. Fredriksen har vært en stor ressurs for både selskapet – og historieboken.
NYE TIDER: Med den nye energilovenpå plass fra 1991 skulle «abonnentene» behandles som «kunder» og gis større oppmerksomhet. Professor Tom Colbjørnsen fra
Norges Handelshøyskole gir her gode råd. Fra venstre: Oddvar Trippestad, Rolf Hansen, Terje Hornsletten og Arne Steen fra Østfold Energiverk.
I RAKKESTAD: Miljøvernminister Knut Arild Hareide på besøk på fjernvarmesentralen i Rakkestad i 2005. Her sammen med administrerende direktør Rolf Gjermundsen (bak fra venstre), Åge Frydenberg og Rakkestad-ordfører John Thune.
HEDERSPRIS: Åshild Skiri Refsdal, sanger fra Sarpsborg, mottok Østfold Energis første hederspris i 1996. Her sammen med administrerende direktør Egil Arntsen. Premien var på 30.000 kroner – for fremragende kunstnerisk innsats.

Historieboken “Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988-2019” lanseres 15. oktober 2019, med arrangement på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Østfold Energi vil under lanseringen også presentere sin nyere historie og trekke i tråder for årene som kommer.

For mer informasjon ta kontakt

Tommy Fredriksen

Rådgiver strategi og eierskap

908 41 297

tfr@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter