1.1.2024 blir Østfold “nytt” fylke igjen: Nå skal vi bygge det grønne industri- og energifylket.  Hvordan skal vi ta vår del av det økte behovet for ny fornybar kraft og kutte utslipp? 

På scenen samlet vi spennende foredragsholdere fra kraftbransjen, nettselskap, kommunener og naturvernorganisasjoner.
 

Kampen (og dialogen) om krafta – hva nå? Åslaug Haga, leder for Fornybar Norge, var klar på at framtidens energisystem må være fullstendig grønt, med full utfasing av fossilt. Men Norge henger etter og investerer ikke nok.  Norge er annerledeslandet med 88 prosent investeringer i fossil energi og 13 prosent i fornybar energi. Så hva må til NÅ? Mer fornybar energi, mer nett, og løsninger for fleksibelt forbruk og lagring. Samtidig er samfunnsaksept nøkkelen. Har vi lært noe av alle konfliktene? Ja, mener hun. Økte lokale inntekter, sterkere lokal forankring og strengere miljøkrav må til for å lykkes.

Trepartssamarbeidet Kraftløftet, representert ved Vegard Einan i NHO Viken Oslo og Ulf Lervik i LO Østfold, sto på agendaen. Hva betyr dette for Østfold? En stor andel av forbruket er fra industri. Analysene viser at det er et stort behov for ny produksjon i Østfold, og ikke minst forsterkning av nettinfrastrukturen. De har satt opp en fempunkts liste med tiltak de skal jobbe videre med i Kraftløftet Østfold. 30. oktober inviterer de til lanseringskonferanse for hele rapporten til Kraftløftet Østfold. 


Hva kan vi få ut av vannkraften?
Morten Karlsen fra Østfold Energi ga oss en realitetssjekk da han dykket inn i vannkraftpotensialet i Østfold. Den 100 år gamle teknologien står seg og mange av oppgraderingene er gjort – og de gir et relativt lite bidrag i det store bildet. Oppsummert kan 0,5 av 2,5 TWh som må på plass i Østfold, teoretisk dekkes fra å oppgradere vannkraften. Resten må vi få fra nye energikilder, mener han.

Solkraft vil bli en ny kraftkilde i Norge, og Østfold har en ideell beliggenhet med mange soltimer. Lars Erik Holmen i Soleie mener at potensialet for takbasert solkraft er betydelig. Vår egen solkraftutvikler, Aurora Steigen, understreker at også bakkemontert solkraft må til.  Hun jobber med mindre solkaftprosjekter, såkalt småsol. Her finnes det egnede arealer i Østfold, som kan bygges uten store inngrep. 

Medvind for vindkraft? Vindkraft fortsetter å vekke engasjement, og Olav Rommetveit i Zephyr var klar på at landvind er nødvendig på kort sikt, og havvind på lengre sikt. I Sverige utvikler Zephyr havvind på størrelse med hele den norske offshore vindsatsingen. Han oppfordret også de nye Østfold-politikerne til å ikke avvise utredninger på landvind. Han er tydelig på at de vil gi mer igjen til kommunene i form av kraft til kostpris.  Zephyr har kartlagt at utslippene fra industrien i Østfold kan kuttes med 75 prosent ved elektrifisering, men da trengs mer kraft i form av landvind og bedre nett.

En av de kommunene i Østfold som lever med vindkraft er Marker og ordfører Theodor Bye delte hvordan dette har vært og fungerer i dag. Ja, det har vært debatt, men de lever godt med vindkraften. Områdene brukes mer og de har fått inntekter til kommuneøkonomien, men de ønsker mer verdi igjen til kommunen – og dette står på trappene. 

Er det håp for nettet i Østfold? Vi fikk også en nyttig status på nettilgangen i Østfold ved Anne Nysæther og Erik Jansen i Elvia. De jobber med å få ned ledetiden på nettprosjektene – og ta ut mer kapasitet i det eksiterende nettet- det er nemlig både raskere og billigere.  Ambisjonen er å tilgjengeliggjøre 20 prosent mer effekt på eksisterende nett. Her er det altså håp.

Kjernekraft i Norge? Håvard Kristiansen i Norsk kjernekraft ga oss innsikt i en ny energiform som vekker mye debatt, nemlig kjernekraft. Kjernekraft er like trygt og bærekraftig som sol og vind og at det finnes gode løsninger for avfallet, mener han. Kristiansen er også mer tidsoptimist enn kritikerne.

Taper naturen i kampen om arealene? Både kraftbransjen og kommunene ble utfordret på naturmangfold. Christian Steel fra Sabima mener vi har havnet i luksusfella for natur. Vi har satt oss i gjeld, og vi har ikke et system som fanger det opp i god nok grad. Vi har mer enn nok generell kunnskap til å vite hva vi skal gjøre. Nå trenger vi mer spesifikk kunnskap. Steel peker på at flere kommuner har blitt arealnøytrale. Finansnæringen, og stadig flere i næringslivet, begynner å snuse på naturrisiko – og at det må behandles på samme måte som klimarisiko.  Sabima og PwC har laget en praktisk veileder til arbeidet med naturrisiko i næringslivet og Østfold Energi har vært med i dette arbeidet. Veilederens fem-stegsmodell kan brukes til å legge en plan for naturpositiv omstilling. 

Karbonfangst- et lokalt industrieventyr vi kan tro på? Kenneth Juul i karbonfangstsselskapet Carbon Centric skal bygge verdens fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning i Rakkestad. I Østfold kan de kutte 50.000 tonn co2 fra avfallsforbrenning og papirindustri. Men også disse prosessene krever mer strøm. Er det et lokalt industrieventyr vi kan tro på? Ja, er svaret fra Kenneth på scenen i dag.  

Vi hadde en livlig debatt mot slutten med lokale politikere: Kan vi nå 40 TWh uten å gjøre vanlige folk forbanna? 

Takk til alle engasjerte representanter fra eierkommuner, påtroppende ordførere og lokalt næringsliv som deltok i dag. 


Les flere nyheter