Østfold Energi betaler utbytte til eierne på 145 millioner kroner for 2019. 

I 2019 leverte Østfold Energi sitt beste resultat på 10 år. Likevel ble utbytte-vurderingen satt på hold for å få oversikt over effekten av koronakrisen denne våren. Det har vært stor usikkerhet i kapitalmarkedene, samtidig som kraftprisen falt kraftig.   

Nå har kapitalmarkedene stabilisert seg og det kommer signaler om at kraftprisen er på vei oppover igjen, selv om det fortsatt er usikkerhet. 

-På bakgrunn av dette har styret nå foreslått å betale ut utbytte til eierne for 2019 på
145 millioner kroner. Det endelige vedtaket på utbytte kommer på en ekstraordinær generalforsamling senere denne høsten, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Verdien på selskapet øker 

Utbyttepolitikken til Østfold Energi er eiernes forventninger til utbytte og baseres på selskapets verdijusterte egenkapital. Verdien av selskapet har økt betydelig de siste fem årene: Fra 3,7 milliarder kroner i 2014 til 6,6 milliarder i 2019. Når utbyttet er knyttet til denne verdien, øker eiernes forventninger i takt med selskapet.  

-Vi ønsker å innfri på disse forventingene. Samtidig har det vært viktig for oss å bruke tid på å gjøre grundige vurderinger. Vi står foran store refinansieringer de neste årene, og da er det meget viktig at selskapet er solid økonomisk når vi går inn i dette arbeidet, sier Kroken. 

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter