Selskapenes virksomheter er i hovedsak vannkraftproduksjon lokalisert i Salten og Helgelandsregionen.

Børsmelding: SISO Energi AS (SISO), et selskap eid av Østfold Energi AS (ØE (50%) og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS sitt heleide datterselskap NTE Energi AS (NTE) (50%), har inngått en intensjonsavtale med Salten Kraftsamband AS (SKS) om en mulig sammenslåing mellom de to selskapene

Transaksjonen er tenkt gjennomført ved at NTE og ØE mottar aksjer i SKS mot å skyte inn sine aksjer i SISO og et eventuelt kontantvederlag i en kapitalforhøyelse i SKS. Etter gjennomføring av Transaksjonen vil NTE og ØE eie minimum 17 prosent hver i SKS.

Inngåelse av en transaksjonsavtale og gjennomføring av Transaksjonen er bl.a. betinget av

  • gjennomføring av juridisk, finansiell og teknisk due diligence,
  • enighet om betingelsene for transaksjonen, herunder bytteforhold,
  • nødvendige vedtak av styrene i partene og samtykker fra begge selskapenes eiere, og
  • nødvendige myndighetsgodkjenninger.

Kontaktinfo:

Morten Karlsen, Østfold Energi, telefon 95284065

 
 
 

Les flere nyheter