Østfold Energi går inn på eiersiden i gründerselskapet  Beyonder. De står bak en helt ny teknologi som bruker sagflis til produksjon av batterier- med langt bedre ytelse enn vanlige batterier.

Stavanger-baserte  Beyonder  utvikler og produserer hybridbatterier som kan levere langt mer effekt  enn konvensjonelle batterier,  og  som  kan utlades og lades nærmest et ubegrenset antall ganger.  I tillegg bygger teknologien blant annet på aktivt karbon, laget av norsk trevirke, og inneholder ikke problematiske metaller som nikkel og  kobolt.    

-Som fornybaraktør er vi opptatt av akselerert omstilling til et bærekraftig samfunn. Denne omstillingen er avhengig av vesentlig økt tilgang til batterier, og med forbedrede egenskaper. Derfor er vi begeistret over å ha etablert et tett samarbeid med  Beyonder. De er godt posisjoner i et  marked som forventes å hundredobles de neste tjue årene, sier Martin  Fledsberg  Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi.   

Løser mange utfordringer   
Det pågår en rask elektrifisering av industri og samfunn, og det trengs mange varianter av batterier.  Batteriene til  Beyonder er spesielt anvendbare i kraftkrevende operasjoner som industrielle vinsjer og kraner,  trustere  på fartøy som merdbåter og fiskebåter, og  pitching av rotorblader på vindmøller.    

Elektrifiseringen gir også større krav til strømnettet. Med  Beyonder sine effektbatterier, som også har flere ganger høyere energilagringskapasitet enn de beste tilgjengelige superkondensatorene, vil man kunne  buffre  effekt og dermed glatte ut de store svingningene  i strømnettet der det trengs.    

Stort potensial    
– Ved å lage batteri på sagflis istedenfor tungmetaller som nikkel og kobolt, så klarer vi både å redusere miljøavtrykket og kostnaden på batteriene.  Når vi i tillegg klarer å forbedre ytelsen, så mener vi at dette er god ide.  I tillegg vil dette legge til rette for at norsk industri kan ta en større del av verdikjeden til batteriet da vi har god tilgang på sagflis lokalt og grønn og billig strøm, sier Fledsberg Vatne. 

I dag produserer  Beyonder  celler for hånd, men er  allerede godt i gang med planleggingen av  en pilot produksjonsfabrikk.  Pilotlinjen vil ha en produksjonskapasitet på 1500 celler om dagen, og man vil  dermed komme i posisjon til å teste industrielle applikasjoner i full skala.   

Med sin investering kjøper Østfold Energi om lag  4,6 prosent  av  Beyonder.  Østfold Energi går også inn i styret.   

– Vi er svært glade for å få en kompetent og tung industriell aktør som Østfold Energi inn på eiersiden. Deres erfaring innen fornybar kraftproduksjon er særlig relevant og vi er også fornøyd med at de vil bidra i styre med å løfte selskapet videre, sier Svein Kvernstuen, daglig leder og gründer i Beyonder. 

Fakta

  • Beyonder ble etablert i 2016, og arbeider med utvikling og produksjon av miljøvennlige effektbatterier. De har lokaler i Stavanger og teller tolv ansatte. På eiersiden er blant annet nøkkelpersoner i teamet, lokale Stavangerbaserte investorer, og industrigründere som Jakob Hatteland. 
  • Østfold Energi er et offentlig eid energiselskap som produserer og utvikler fornybar energi fra vann, varme og vind. Selskapet investerer også i nye forretningsområder som kan gi økt produksjon av fornybar energi.  

For mer informasjon ta kontakt

Martin Fledsberg Vatne

Direktør for strategi og forretningsutvikling

 909 75 532 

mv@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

97657905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter