Jobb i Østfold Energi

Energibransjen står overfor viktige og utfordrende oppgaver i årene som kommer. Østfold Energi er en del av utviklingen – bli med på laget du også.

Hvem er vi?

I Østfold Energi er vi 55 ansatte som jobber med ulike deler av verdikjeden – fra kraftproduksjon og vedlikehold på kraftverkene til strømsalg på det internasjonale kraftmarkedet og forretningsutvikling. I tillegg er vi en effektiv stab som holder organisasjonen i gang innen økonomi, kommunikasjon, IT og HR.

 

Vi er en liten, men solid organisasjon, hvor du får mulighet til å være med å påvirke. Vi tilbyr et spennende og særdeles godt arbeidsmiljø, hvor medarbeiderutvikling, kontinuerlig kompetanseheving og god ledelse er prioriterte områder.

 

Vi skal være et ledende kompetan­semiljø innen fornybar energi, og bidra til en bærekraftig fremtid. Det er målet vårt – og gir retning og mening i arbeidshverdagen.

– Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Østfold Energi jobber målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker et arbeidsmiljø som preges av diversitet og inkludering, også når det gjelder ulikheter knyttet til personlige egenskaper, livserfaring og bakgrunn.

Vi er et selskap med glade og motiverte medarbeidere som tar vare på hverandre, og vi har plass for ulike behov, ønsker og ambisjoner. Sosiale aktiviteter bidrar til å skape et godt fellesskap. I tillegg til de tradisjonelle aktivitetene som julebord og sommersamling, har vi egne sosialkomiteer som arrangerer små og spennende aktiviteter i løpet av året.

Kontakt oss

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

For mer informasjon, kontakt:

Hege Håkonsen
Direktør HR og samfunn

Tlf: 984 81 279
E-post: hh@ostfoldenergi.no