Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi. Til det trenger vi flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse.

Hos oss er vi 58 kollegaer som jobber med produksjon, utvikling, økonomi, HR, bærekraft og mye mer.

Hovedkontoret vårt ligger i Sarpsborg og vi har virksomhet i Lærdal og Rakkestad.

Vi tør å si at det bare gode grunner til å jobbe hos oss. I tillegg til å jobbe med vår tids viktigste oppgave, overgangen fra fosilt til fornybar energi, får du:

  • et enesteående arbeidsmiljø hvor vi vil hverandre vel. Et bevis på det er at vi skårer høyt på medarbeiderunderøkelser hvert år.
  • et miljø med høy fagkompetanse og spennende oppgaver.
  • en god balanse mellom jobb og fritid. Vi tilbyr ordninger rundt ferie, fleksitid, hjemmekontor, helseforsikring, bedriftshelsetjeneste, full lønn under fødselspermisjon og sykdom m.m.

Er du nysgjerrig på en karriere i Østfold Energi? Følg med på ledige stillinger. Vi hører gjerne fra deg!

Flere gode grunner til å jobbe hos oss

Samfunnsengasjement

Hos oss får du faglige utfordringer som betyr noe for verden.  Vi legger også til rette for at de som ønsker får ta en aktiv samfunnsrolle i lokalmiljøet. Vi samarbeider med universiteter, høyskoler og vi har flere sponsorater. Kanskje er du det neste jurymedlemmet for unge entrepenører?

Vi tar personlig utvikling på alvor

Vi tror de gode prestasjonene kommer gjennom tillit, ansvar og autonomi. Derfor tilrettelegger vi for nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder, kurs og videreutdanning.

Relasjonsbasert ledelse

Vi jobber hele tiden med å utvikle gode ledere i Østfold Energi og har som mål å utøve en raus og relasjonsbasert ledelse. Vi tror at denne tilnærmingen gir best utvikling, mestring og gode prestasjoner.

Mennesker med ulik bakgrunn, kjønn og perspektiver

Vi vet at ulikhet gir oss et bedre arbeidsmiljø,  flere perspektiver på problemstillinger og til slutt bedre beslutninger og resultater.

Til tross for at mangfold er noe vi jobber systematisk med og blitt bedre på, er vi ikke i mål ennå. Vi ønsker blant annet flere kvinner i flere deler av selskapet.

Mangfold handler også om egenskaper, kvaliteter eller ferdigheter som ikke nødvendigvis er synlige.

Felles for alle som jobber i Østfold Energi er verdiene våre: trygg, åpen og modig.

Terje Lundby, leder for krafthandel

” Jeg setter mest pris på folkene som jobber her. Vi vil hverandre vel, og det merkes i måten vi er mot hverandre. Samtidig synes jeg oppgavene mine er spennende og motiverende, så jeg får både det faglige og det sosiale påfyllet jeg trenger!”

Stian Offerdal Vatlestad, vedlikeholdsleder vannkraft

“Vi møter på mange spennende utfordringer når vi drifter så mange anlegg som vi gjør. Det at vi er en liten driftsorganisasjon gjør at vi får muligheten til å involvere oss i alle deler av driften, fra reguleringsanlegg til transformator, generator og turbin.”

Ida Sjøthun, driftsoperatør vannkraft

“Det jeg setter mest pris på ved å jobben min er veldig varierte arbeidsdager, meget godt arbeidsmiljø og supre kollegaer. “ 

Alexander Brevik, driftsoperatør fjernvarme.

“Jeg har bakgrunn som biloppretter/tekniker og hadde lyst til å prøve noe nytt. Etter jeg begynte i Østfold Energi har jeg tatt alle kurs som er nødvendige for å kunne drifte anleggene. Det at alle stiller opp for hverandre og  variasjonen i arbeidsdagene er det jeg setter mest pris på. “

Aurora Steigen, forretningsutvikler solkraft

“Det beste er kulturen hvor alle er opptatte av å heie hverandres ideer og prestasjoner frem. Både internt, men også i selskapene der vi har eierskap. At et kraftselskap tør å tenke nytt og sette seg hårete mål synes jeg er veldig attraktivt.”

Bengt Petter Johansen, finanssjef

“Det beste med jobben min er at jeg får følge de finansielle markedene tett. Det å bidra til produsere fornybar energi som kommer fellesskapet til gode, i form av utbytte til våre kommunale eiere, er viktig for min del. “

Kontakt oss

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn

Tlf: 984 81 279
E-post: hh@ostfoldenergi.no