Alle Østfold Energis fjernvarmekunder får nå kompensasjon for høye priser.

-Prisen på fjernvarme styres av strømprisen og dette rammer våre kunder. Ettersom fjernvarmekundene ikke er dekket av regjeringens kompensasjonsordning, innfører vi nå en egen ordning for alle våre kunder, sier varmesjef i Østfold Energi, Johnny Pedersen.

Før jul la regjerningen frem en ordning for å kompensere strømkunder i husholdninger for de høye strømprisene. I energiloven er det bestemmelser om prisregulering av fjernvarme – at fjernvarmeprisen ikke kan settes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming.

Fjernvarmeselskaper skal derfor ta hensyn til støttesatsen for høy strømpris når de beregner sine fjernvarmepriser for husholdningskunder, noe Østfold Energi har gjennomført fra og med desember 2021.

Nå har selskapet utvidet kompensasjonsordningen til å gjelde alle fjernvarmekundene, også næringskunder.

Kompensasjon ut mars

Næringskunder får trukket 50 prosent av kostnadene, dersom gjennomsnittlig spotpris er mer enn 90 øre/kWh (eks. mva.) på Nord Pool-elementet i løpet av en måned. Ordningen gjelder årets tre første måneder og beløpet trekkes fra fakturaen.

Husholdninger, som inkluderer borettslag og sameier, får kompensasjon etter samme prismodell som strømkundene Kompensasjonsordning for høye strømpriser – NVE


– Fornybar fjernvarme basert på lokale ressurser, skal være det den beste løsningen for kundene våre. Det er en spesiell situasjon vi er inne i og vi ønsker å ta et samfunnsansvar slik at vi reduserer de ulempene de høye prisene medfører, sier Pedersen.

Visste du at?

  • fjernvarme er et supplement som blir stadig viktigere i framtidens energimarked og i elektrifiseringen av Norge
  • gjennom omstilling til fornybare brensler, effektiv energigjenvinning og gjenvinning av overskuddsenergi medvirker vi til det grønne skiftet.  
Johnny Pedersen, varmesjef i Østfold Energi

For mer informasjon, kontakt:

Johnny Pedersen

Varmesjef

909 25 221

jp@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter