Velkommen til konferanse

Nye kilder 2023

Tirsdag 26. september
Litteraturhuset Fredrikstad

Tema for konferansen

Alle vil ha krafta, men hvem vil ha kraftverkene?

Vi har et enormt behov for økt kraftproduksjon i landet. Vi trenger mer solkraft, vindkraft, havvind, vannkraft og nye energikilder.  Samtidig står vi overfor store utfordringer knyttet til arealkonflikter og krevende diskusjoner lokalt.

Hvordan kan vi balansere disse behovene og samtidig opprettholde en bærekraftig utvikling?

Med «nytt» fylke fra 2024 og kommunevalget rett bak oss er dette temaet mer relevant enn noensinne.

På Nye kilder-konferansen samler vi energieksperter og lokale politikere i Østfold for å diskutere: Hvordan sikre tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft, bedre nett og legge grunnlaget for industriutvikling? Hvor mye kraft trenger vi og hva kan vi få til lokalt?

Åslaug Haga, Fornybar Norge

Vegard Einan, NHO

Christian Steel, Sabima

Anne S. Nysæther, Elvia

Program

10.00 – 10.15

Åpning

Oddmund Kroken, adm. dir Østfold Energi
Ane Sofie Tømmerås, styreleder Østfold Energi
Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder Viken

 

10.15 11.15

Kampen om krafta- hva nå?

Åslaug Haga, administrerende direktør Fornybar Norge

Kan Kraftløftet bidra til å løse Østfolds behov for mer kraft?

Vegard Einan, regiondirektør NHO
Ulf Lervik, regionleder, LO Østfold


Energi og natur: Kampen om arealene

Christian Steel, generalsekretær Sabima


11.15: 
Pause

 

11.35 – 12.30

Får vi mer ut av vannkrafta?

Morten Karlsen, direktør kraftmarked Østfold Energi

Medvind for vindkraft i Østfold?

Olav Rommetveit, administrerende direktør Zephyr.

Hvordan er det egentlig å være en vindkraftkommune?

Theodor Bye, ordfører Marker kommune (SP)

Solfylket Østfold- hva er potensialet?

Lars Erik Holmen, daglig leder, Soleie
Aurora Steigen, solkraftutvikler, Østfold Energi

 

12:30: LUNSJ

 

13.20 – 14.20

Kan kjernekraft bli et reelt alternativ?

Håvard Kristiansen, operasjonsansvarlig, Norsk Kjernekraft

Mer nettkapasitet i Østfold: Er det håp?

Anne S Nysæther, administrerende direktør Elvia
Erik Jansen, direktør nettdrift Elvia

Karbonfangst – et lokalt industrieventyr vi kan tro på?

Kenneth Juul, Chief Commercial Officer, Carbon Centric

 

14.20: Pause

 

14.35 – 15.00

Samtale/debatt

Klarer vi 40 TWh på syv år uten at vanlige folk blir forbanna? Hvordan skal lokalpolitikerne håndtere dette?

I samtalen på scenen kommer:

    • Jon- Vidar Knold (NHO Viken Oslo ) og Ulf Lervik (LO Østfold)
    • Sindre Martinsen Evje (Ap) og Thor Hals (H)
    • Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad kommune (Ap)
    • Christian Steel, generalsekretær Sabima

Konferansen ledes av Ruth Astrid Sæther

For spørsmål vedr. årets konferanse, ta kontakt på to@ostfoldenergi.no,
+47 976 57 905

Det er begrenset med plasser på konferansen og vi praktiserer gjesteliste. Målgruppen for konferansen er våre eierkommuner og fylket, samt lokalt næringsliv og andre relevante interessenter. Har du spørsmål om deltakelse, ta kontakt.