Kraftprisen er historisk lav om dagen. – Prognosene tilsier svært lave priser gjennom sommeren og til godt utpå høsten, sier Østfold Energi-direktør Oddmund Kroken.  

Første kvartal i år ligger kraftprisen på 16 øre per kWh, mot 46 øre per kWh på samme tid i fjor, med andre ord en tredjedel av prisen.  

Nettleie, elavgift, merverdiavgift og strømselskapenes avanse kommer i tillegg.

Koronakrisen påvirker også  

– Fallet i kraftprisen startet ved inngangen av dette året. Alle faktorer som påvirker kraftprisen trekker prisene ned til et historisk lavt nivå. Koronakrisen er med på å forsterke dette fallet ytterligere, og gjør nok at nedgangen vil vare lenger, sier Kroken.  

Mye nedbør i form av snø og regn, gjør at vannkraftproduksjonen nå ligger på et høyt nivå. Høyere temperaturer enn normalt bidrar til lavere forbruk. Nye vindparker og mye vind har også bidratt til økt produksjon i år. Videre er også prisen på kull, CO2 og gass med på å trekke prisene nedover.  

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Påvirker kraftprodusentene  

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi og er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.  

-Lave strømpriser er bra for industrien og forbrukerne, og spesielt i disse tider med høy arbeidsledighet og tøffer tider for næringslivet, sier Kroken.  

-Når kraftprisen mer enn halveres over natten, påvirker dette selvsagt resultatene til Østfold Energi og andre kraftprodusenter. Vi er usikre på hvor lenge dette ekstremt lave prisnivået vil vedvare, men vi har et langsiktig perspektiv og er godt rigget og vant med at prisene kan svinge, sier Oddmund Kroken.  

For mer informasjon, ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

To@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter