Vannkraft er en viktig fornybar ressurs i Norge, også for Østfold Energi. Mellom fjellene i Lærdal ligger hjertet i vår vannkraftproduksjon, hvor vi årlig produserer cirka 2 TWh.

Vår nåværende kraftverksjef flytter tilbake til hjembygda, og vi søker derfor hans etterfølger. Med base i Borgund i Lærdal vil du ha ansvar for våre syv kraftverk i Indre Sogn og Østfold, samt 16 dedikerte medarbeidere. Som en del av konsernets ledergruppe vil du også få bidra aktivt til utviklingen av hele selskapet.

Hvorfor Østfold Energi?

 • Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Du får jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, med mange spennende operative oppgaver og utviklingsprosjekter.
 • Du blir en del av en faglig sterk, engasjert og sammensveiset ledergruppe.
 • Du blir en viktig person i et spennende selskap i fornybarbransjen, med vilje og evne til nytenking.
 • Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Som kraftverksjef er ingen dager like og du får bryne deg på spennende oppgaver med både fag og folk. Det viktigste du gjør er å lede, drifte, vedlikeholde og utvikle vannkraftverkene våre og menneskene i din organisasjon.

Hos oss vil du blant annet få

 • lede og videreutvikle organisasjonen, bygge kompetanse og kultur.
 • lede og følge opp oppgraderinger og utvidelser for å øke kapasitet, effektivitet og lønnsomhet.
 • sikre trygg og forutsigbar drift gjennom god HMS og beredskap, overholde konsesjons- og miljøkrav, samt ivareta og beskytte ytre miljø.
 • planlegge strategisk og operativt arbeid samt følge opp og utvikle selskapets kraftanlegg.
 • kontinuerlig forbedre og videreutvikle arbeidsform og prosesser.
 • etablere gode relasjoner med selskapets interessenter som bla. vertskommune, lokale og sentrale myndigheter, grunneiere, elveeierlag og leverandører.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning/ høyere teknisk utdanning, men lang relevant erfaring kan kompensere for lavere formell utdanning
 • Utdanning med påbygg innen økonomi og ledelse er en fordel
 • Minimum 5 års ledererfaring
 • Forståelse av kraftverkdrift og kraftmarkedet er en fordel, men relevant ledererfaring fra annen industri eller produksjonsvirksomhet er også attraktivt
 • Erfaring med kontinuerlig forbedring (inkl. digitalisering av prosesser), prosjektarbeid og HMS

Hvem er du?

Vi ser etter deg som er både trygg og jordnær. Du er grunnleggende glad i folk, er opptatt av relasjonsbasert ledelse og ser den enkelte medarbeider. Du lytter og involverer, samtidig som du også er tydelig på forventninger. Du har evne til å tenke langsiktig, og er også beslutningssterk og handlingsorientert. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og engasjere, både internt og eksternt.

Som kraftverkssjef har du en viktig samfunnsrolle i bygda/kommunen/lokalsamfunnet med en bred kontaktflate. Derfor er det avgjørende at du har gode relasjonelle og diplomatiske evner. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknadsfrist: 18.02.2024

Søk her

Vi ser frem til å høre fra deg

Ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Gro Reinertsen, tlf. 975 59 058, eller Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036 dersom du har spørsmål om stillingen.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 18.02.2024. Alle henvendelser til MU behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Les flere nyheter