Slik tar vi vare på Lærdalselva

I Lærdalselva lever regulerbar vannkraft godt sammen med laks og laksefiske.

Østfold Energi tar vare på Lærdalselva. Det er naturlig del av samfunnsansvaret vi har.
Gjennom årene har vi gjennomført en rekke tiltak for at laksen skal ha best mulige kår:

  • Laksetrapper: Fire laksetrapper forlenger den lakseførende delen av elva betraktelig, fra 25 til 40 kilometer. I alt gir laksetrappene en løftehøyde på 44 meter.
  • Lakse- og ørretklekkeri: Vi fullfinansierer et lakse- og ørretklekkeri, som har en årlig kapasitet på en million yngel, og vi bidrar til arbeidet med å sette ut yngelen i elva og mange fjellvann. Dette er med på å sikre fiskebestanden i et langsiktig perspektiv.
  • Fisketellinger: Vi gjennomfører årlige gytefisk og ungfisktellinger for å følge bestandsutvikling av laks og sjøørret.
  • Miljødesign: Lærdalselva er friskmeldt fra parasitten Gyrodactylus Salaris og riktig forvaltning av elva er et prioritert område. Østfold Energi skal derfor ta i bruk en ny prosjektmetodikk, kalt miljødesign, som er utarbeidet av CEDREN (Center for environmental Design of Reneable Energy) for å øke kunnskapen om kraftproduksjonens påvirkning på laks og sjøørret i Lærdalselva. Prosjektet startet i april 2018 og er nå i sluttfasen med de fysiske kartlegginger.
  • Utsetting av fisk i regulerte vassdrag: Årlig setter vi ut til sammen cirka 15.000 fisk i våre regulerte vassdrag. Prøvefiske blir utført for å kontrollere fiskebestandene.


For mer informasjon, kontakt:

Magne Netland

Kraftverkssjef

473 27 150

mn@ostfoldenergi.no