Østfold Energis resultat etter første halvår ble 36 millioner kroner, mot 113 millioner kroner i fjor. Samtidig foreslår styret å betale utbytte til eierne for 2019.

Tirsdag la Østfold Energi frem resultatet for første halvår 2020 Historisk lave kraftpriser og lavere produksjon gir en kraftig nedgang i omsetning og resultat for kraftprodusenten. 

Resultatet ble på 36 millioner kroner, noe som er 68 prosent lavere enn samme periode i 2019.   

En positiv resultatutvikling fra deleide selskaper trekker likevel resultatet noe opp. 

– Til tross for en periode med svært lave kraftpriser har selskapet en solid økonomi og mulighet til å betale utbytte i år.

Oddmund Kroken, administrerende direktør, Østfold Energi

Betaler utbytte for 2019 

I 2019 leverte Østfold Energi tiårets beste årsresultat på 191 millioner kroner. Utbetalingen av utbytte ble likevel satt på hold grunnet usikkerheten rundt de fallende kraftprisene og effekten av korona-pandemien.  

På styremøtet mandag behandlet styret utbyttesaken på nytt og foreslo et utbytte på 145 millioner kroner. 

– Til tross for en periode med svært lave kraftpriser har selskapet en solid økonomi og mulighet til å betale utbytte i år. Det skyldes i stor grad gode resultater de siste årene. Hvordan det blir de kommende årene er mer usikkert, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Påvirker lønnsomheten  

Mye regn og smekkfulle vannmagasiner har ført til rekordlave strømpriser i år. Samtidig har høye temperaturer gjort at strømforbruket synker.  

Østfold Energi er en kraftprodusent og får store deler av inntektene fra kraftsalg. Selv med et krevende 2020 ser Kroken positivt på fremtiden.  

-Prisfallet påvirker lønnsomheten til norske kraftprodusenter betydelig, men vi har et langt perspektiv i denne bransjen.  Etterspørselen etter fornybar energi kommer til å øke i takt med den enorme elektrifiseringen Norge og Europa skal gjennom, sier han. 

Østfold Energi harti hel – og deleide vannkraftverk i Østfold, Indre Sogn og Nordland. Deler av energiproduksjonen kommer også fra fjernvarmeanlegg og vindkraft.  
 

Nøkkeltall første halvår 2020 

  • Selskapets omsetning endte på 161 millioner kroner, og driftsresultatet endte på 14 millioner kroner. 
  •  Selskapets sikringsprogram har bidratt til å stabilisere resultatet i perioden og markedsverdien på krafthandelskontraktene har steget betydelig. 
  • Deleide selskaper bidro med et resultat på 33 millioner kroner 

For mer informasjon kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 579 05

to@ostfoldenergi.no

Oddmund Kroken

Adminstrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter