Vi ser etter deg som har et stort engasjement for compliance og virksomhetsstyring og kan koordinere og lede dette arbeidet i en raskt omskiftelig verden.
Du vil ha et helhetlig ansvar for selskapets virksomhetsstyring, risikoarbeid og internkontroll innen alle selskapets virksomhetsområder.
Med økt kompleksitet i konsernet, samt økte krav fra samfunnet og geopolitiske endringer, blir denne rollen viktig for oss. Hovedoppgaven vil være å utvikle og styrke compliance-arbeidet gjennom effektive prosesser og rutiner, i samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til direktør for økonomi, finans og risiko og arbeidssted vil være på Grålum i Sarpsborg. Kandidaten må regne med fysisk tilstedeværelse på våre to andre lokasjoner i Lærdal og Rakkestad.

Arbeidsoppgaver:

Du vil få mange spennende ansvarsområder. Hos oss får du utvikle deg sammen med flinke folk som alltid stiller opp for hverandre. Du får gode muligheter for å utvikle rollen videre i tråd med selskapets strategi og behov.

  • Utvikle og styrke compliance arbeidet i konsernet
  • Sikre effektiv risiko – og virksomhetsstyring
  • Etablere gode styringssystemer
  • Oppdatere, vedlikeholde og utvikle prosedyrer, policies, samt interne rutine- og prosessbeskrivelser
  • Gjennomføre risikoanalyser i selskapet, samt videreutvikle prosesser, følge opp og rapportere i samarbeid med risikogruppen og virksomhetsledere
  • Koordinere, planlegge og gjennomføre internrevisjonen i selskapet, og sørge for at konsernet til enhver tid etterlever gjeldende retningslinjer og regelverk, inkludert ansvar for å følge opp tiltak
  • Vurdere, planlegge og gjennomføre sertifiseringer / godkjenninger
  • Bistå deleide selskap på fagområdet
  • Være oppdatert på lover og regler, herunder nye fremtidige lovkrav som CSRD

 

Hvem er du?

Du har relevant mastergrad eller tilsvarende, gjerne innen økonomiske eller juridiske fag.  Har du relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du har bakgrunn fra operasjonell og/eller helhetlig risikostyring og erfaring med internrevisjoner og compliance arbeid. Vi ser også etter deg som har jobbet med dokumenthåndtering – og kontroll.

Dine personlige egenskaper kan beskrives som løsningsorientert, initiativrik og du er en positiv og tydelig lagspiller. Du har høy integritet og evner både å jobbe med detaljene samtidig som du ser helheten i arbeidet vårt. Du trives med selvstendig arbeid og kjennetegnes som strukturert og systematisk. Du skaper lett gode relasjoner med dine kolleger og du kommuniserer tydelig og godt, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kjenner du deg og igjen i disse egenskapene, kan du passe godt inn hos oss.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst i gangene – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en sentral rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda
Tlf: 41 56 93 31

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 


Les flere nyheter