I 2022 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal, som jobber med aktiviterer for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspira og Ungt Enterpenørskap og vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner.

Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året. Neste søknadfrist er 1.april 2023.

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. Se informasjon under.

Disse fikk støtte i 2022:

Lag og foreninger i Østfold

 • Råde idrettslag
 • Begby fotball
 • Askim kulturforum- Julespill
 • Varteig idrettslag
 • Middagsåsen Sportssenter
 • Julemarked i Sarpsborg
 • En time teller- Moss
 • Verdensbro Halden
 • Fredrikshald kampsportklubb

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal

 • Hegg skyttarlag
 • Lærdal Musikklag
 • Lærdal Skytehus
 • Årdal Grovsyklarlaug
 • Røde Kors Basar 2022
 • Grimsgjerde vel (lekeplass)
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal

Støtte til arrangementer i 2022

 • Alle jenter på banen- Råde IL
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023
 • Grenserittet Halden
 • Tour of Scandinavia
 • Glommaløpet

 

Søk om sponsormidler

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier;

 • kultur
 • idrett
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.  Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året:

Søknadsfrist: 1. april og 1. september.

Slik søker du

Dette må søknaden inneholde:

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
 • Kommune
 • Beløp dere søker om
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

Send søknaden til spons@ostfoldenergi.no 

Formelle kriterier 

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år.
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto.

Vi sponser ikke: 

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn
 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Miljøskadelige formål
 • Enkeltpersoner
 • Pengegaver
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner
 • Russebusser/ biler
 • Annonsering

Les flere nyheter