Østfold Energi og Ungt Entreprenørskap har jobbet sammen om å arrangere Energicamper for elever i Østfold siden 2003. Sammen har vi et bankende hjerte for å inspirere unge til å tenke nytt – og komme opp med ideer og løsninger. Nå er det klart for nye camper.

Nylig ble skoleårets første Energicamp arrangert på Borge ungdomsskole i Fredrikstad. Hvert år sørger Ungt Entreprenørskap og Østfold Energi for at skoleelever i Østfold får mulighet til å delta på campene – det vil si workshops med oppgaver der elever på ungdomstrinnet blir utfordret til å komme opp med nye ideer og løsninger, relatert til energi og miljø. Energicampene har vært en årlig tradisjon på flere ungdomsskoler i Østfold siden 2003, og står fortsatt sterkt.

Les mer: Mange gode miljøbidrag fra de unge

Landsomfattende organisasjon

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som jobber for å utvikle kreativiteten til barn og unge, samt bidra til skaperglede og troen på seg selv. Dette gjøres i samarbeid med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører. Ungt Entreprenørskap ble etablert i 1997 og har avdelinger i 17 av landets fylker, i alle fall enn så lenge. Ungt Entreprenørskap Østfold skal innlemmes i storregionen Viken fra 2020. Østfold-avdelingen tar omorganiseringen med ro, og forteller at man kommer til å jobbe etter samme modell, og i Østfold som nedslagsfelt, også etter fylkessammenslåingen.

ENERGICAMPFINALE: I 2019 vant en gruppe elever fra Vestbygda ungdomsskole energicampfinalen, som ble arrangert av Ungt Entreprenørskap og Østfold Energi.

Møter ungdom hver uke

Ungt Entreprenørskap Østfold består av fem medarbeidere, som hver uke reiser rundt på skoler for å møte og inspirere ungdommer. Hver uke besøker de om lag 12 skoler, og mange av skolene benytter hvert år Ungt Entreprenørskaps opplegg som en viktig del av undervisningen.

– Vi blir alltid godt mottatt på skolene, og har posisjonert oss på en god måte, forteller Christer Engström, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Østfold. Rådgiver på barnetrinnet og kollega Kathrine Tallis tilføyer:

– Vi er mer aktuelle enn noensinne i forbindelse med ny læreplan, der bærekraft er et av de overordnede temaene. Ungt Entreprenørskap Østfold har besluttet at vi skal være gode på bærekraft, og vi opplever at skolene verdsetter dette, sier hun.

I tillegg til å arrangere Energicampene jobber Ungt Entreprenørskap Østfold blant annet med konseptene ungdomsbedrifter, elevbedrifter og studentbedrifter. Et viktig mål er å inspirere kommende gründere til å tørre å satse.

INSPIRERER UNGE: Ungt Entreprenørskap Østfold besøker hver uke skoler, med mål om å utfordre og inspirere unge. Bak fra venstre: John Einar Heidenberg, Kathrine Tallis og Christer Engström. Foran fra venstre: Anita Bergsland og Sille Solberg.

Nye runder med Energicamper

Høsten 2019 er det klart for nye runder med Energicamper på ungdomsskoler i Østfold, og nylig gikk skoleårets aller første camp av stabelen på Borge ungdomsskole. På campen delte Østfold Energis digitale forretningsutvikler Jan Fredrik Häger ut to oppgaver til elevene, relatert til energi og miljø, og utfordret om lag 200 ungdommer til å komme opp med nye ideer. To grupper på seks elever kvalifiserte seg videre til finalen. Elevene hadde både Østfold Energi til disposisjon hele dagen, i tillegg til Ungt Entreprenørskaps rådgiver John Einar «Sofus» Heidenberg, som var camp-leder. 

– Det er fint for elevene at det kommer en reel «case» fra næringslivet. Dette kan være langt mer motiverende enn å få en vanlig skoleoppgave, sier Heidenberg. 

SKOLEÅRETS FØRSTE: John Einar “Sofus” Heidenberg bistår elever ved Borge ungdomsskole under skoleårets aller første Energicamp.
ENGASJEMENT: Borge-elevene følger spent med når de blir utfordret av Ungt Entreprenørskap og Østfold Energi.
GIKK VIDERE: Østfold Energis Jan Fredrik Häger og John Einar “Sofus” Heidenberg med de to elevgruppene som kvalifiserte seg videre under Energicampen på Borge ungdomsskole.

Det er fint for elevene at det kommer en reel «case» fra næringslivet. Dette kan være langt mer motiverende enn å få en vanlig skoleoppgave.

John Einar Heidenberg, rådgiver Ungt Entreprenørskap

Energicampene avsluttes hvert skoleår med en finale der en vinnergruppe kåres. Vinnerne får en pengepremie fra Østfold Energi. Vinnerne i 2019 var en gruppe elever fra Vestlia ungdomsskole, som stakk av med seieren etter at de hadde presentert en idé som gikk ut på å kombinere vann- og vindkraft. I Østfold Energi ser vi nå frem til å arrangere flere Energicamper gjennom skoleåret, samt finalen som skjer våren 2020.

– Jeg er imponert over mange gode bidrag fra Borge-elevene, og det er spennende å se hvordan elevene tar fatt på utfordringen på forskjellige måter. Vi gleder oss til resten av skoleåret, sier Häger.

Les mer: Søk om sponsormidler for 2020

GOD INNSATS: John Einar Heidenberg fra Ungt Entreprenørskap og Østfold Energis Jan Fredrik Häger er godt fornøyde med ungdommenes innsats under skoleårets første Energicamp.

For mer informasjon ta kontakt

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no

Jan Fredrik Häger

Digital forretningsutvikler

403 00 043

jfh@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter