Grafisk profil

Her finner du verktøyene du trenger dersom du skal jobbe med Østfold Energis grafiske profil.

Logo

Det finnes både vertikal og horisontal versjon av logoen. Den vertikale versjonen er hovedlogoen som bør brukes på så fremt det er mulig. Logoen kan plasseres i alle fire hjørner av formatet, men mest mulig fristilt fra overskrifter.

Logoen til Østfold Energi finnes i sort og hvit versjon. Disse brukes på fargede flater eller bilder der logoen i farger ikke lar seg bruke.

Hovedlogo – vertikal (png)

 

Horisontal logo (png)

   

Logobruk

For å sikre god lesbarhet og at all kommunikasjon har klar avsenderidentitet er det definert et beskyttelsesområde rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Beskyttelsesområdet tilsvarer størrelsen på firkanten i logoen. Fremfor alt er det viktig at logoen alltid kommer godt frem og er plassert ryddig i forhold til hva som skal publiseres.