DC Sarpsborg vil tilrettelegge for at Sarpsborg kommune skal kunne huse den nye batterifabrikken til Panasonic, Hydro og Equinor. 

Gigantene planlegger en stor batterifabrikk i Norge og konkurransen er i gang om hvor fabrikken skal ligge. En rekke kommuner og aktører har meldt seg på konkurransen, og nå også DC Sarpsborg. 

-Det er en sjelden mulighet og vi mener Sarpsborg stiller sterkt. Vi har tilgang på kvalifisert arbeidskraft, fornybar strøm, og gode arealer, sier Fredrik Häger, daglig leder i DC Sarpsborg. 
 
Samarbeidet mellom Hydro, Equinor og Panasonic kan bli en stor batteriprodusent i verdenssammenheng. Bakgrunnen er at EU kjemper mot asiatisk hegemoni innen batterier. Ideen er å bruke norsk fornybar kraft til å etablere bærekraftig produksjon av batterier til blant annet elbiler og industri. Trekløveret har skissert en total bemanning på inntil 2000 årsverk når fabrikken er i ordinær drift. 
 
Jobber med regulering 
DC Sarpsborg har det siste året jobbet med å tilrettelegge en tomt nær Hasle for datasenter, og det er deler av denne tomten som kan være aktuelt for batterifabrikk, gitt at reguleringen kommer på plass. 

-Denne tomten kan brukes enten av et datasenter eller en batterifabrikk. Disse næringene har svært like krav til areal, kraft og kjølevann. Planen er å gjøre området attraktivt for begge disse næringene, men det krever at eiendommen blir regulert for dette. Vi har derfor innledet en prosess med planmyndigheten i Sarpsborg kommune med mål om å utvide reguleringsformålet til også å gjelde batterifabrikk. Dette må gjennom en politisk behandling på et senere tidspunkt, sier Häger. 

 
Mindre område 
DC Sarpsborg har det siste halvåret jobbet med å videreutvikle prosjektet blant annet ved å redusere arealbruk i forhold til de opprinnelige planene. Dette er blant annet et resultat av gode innspill fra lokalmiljøet på Halse. Reguleringsområdet er nå skalert ned til cirka 750 000 kvadratmeter (fra tidligere cirka 1 600 000). 

Les mer om endringene her

 -Prosjektet er gjennomgått vesentlige tilpasninger, men vi har beholdt de viktige fortrinnene innen kraft, kjøling og areal. Og selv om fotavtrykket blir mindre er det fremdeles tilstrekkelig med plass til et hyperskala datasenter eller en stor batterifabrikk. Samtidig er vi klar over at dette er bransjer hvor konkurransen er global, og at vi vil bli vurdert opp mot mange attraktive lokasjoner også i Norge, sier Häger. 

DC Sarpsborg ble etablert januar 2020, og Østfold Energi og Sarpsborg kommune er eiere av selskapet. 
 

Fakta  

  • Før jul sendte Panasonic, Hydro og Equinor et brev til norske kommuner og regioner hvor de inviterte til kamp om lokaliseringen av den nye fabrikken.  
  • Målet med konkurransen er å identifisere 10–15 mulige steder som møter behovene.   
  • Tre av de 10–15 mulige stedene som skal identifiseres, vil gå videre til finalen.  
  • Disse tre skal velges ut innen midten av 2021. Oppstart av fabrikken kan skje i 2025. 

Les mer om prosjektet til Equinor, Hydro og Panasonic

For mer informasjon ta kontakt

Fredrik Häger

Daglig leder DC Sarsborg

40 30 00 43

jf@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter