I Norge har vi mye vannkraft og billig strøm. Derfor har det vært få kraftprodusenter som har ønsket å investere i solkraft i Norge. Nå er det i ferd med å endre seg.

Tekst: Martin F. Vatne

Østfold spesielt har noen av de beste solforholdene i landet og det har det vært stor interesse for å satse på solceller på egne bygg. Men samtidig som privatmarkedet tar av, har de store investeringene i industriell skala latt vente på seg i Norge.

Det skyldes at vi har god tilgang på fornybar energi gjennom vannkraften og lave strømpriser sammenlignet med resten av Europa.  Med ny og bedre teknologi har prisen på solceller blitt redusert med 90 prosent de siste ti årene. Dette har medført at storskala solkraft nå har blitt lønnsomt – også på våre breddegrader.

Spiller på lag med vannkraften

Vannkraften vil fortsatt spille hovedrollen, men også sol vil få en plass i det nordiske kraftsystemet. På denne måten bidrar vi til å skape ny fornybar energi som kan bidra til elektrifisering, etablering av ny kraftkrevende industri og sparer vannkraften til når det virkelig trengs.

Solkraft vil bli den største kraftproduserende teknologien i verden – og vi har bare sett begynnelsen i Norge.

Solkraft er en ren, lett tilgjengelig og uuttømmelig energikilde. Jorda får i utgangspunktet all energi den trenger for et helt år på litt under en time med den totale innstrålingen fra sola.  Historisk har man ikke klart å utnytte energien i stor skala grunnet for høye kostnader, men nå ser det lysere ut. Teknologien har vært gjennom en voldsom utvikling og i Sør-Europa er solkraft allerede billigere enn kraft fra vannkraft.  Og selv i Norge, med lave strømpriser og mørke vintermåneder, har solenergi blitt konkurransedyktig.

Første solpark under utbygging i Sverige

Østfold Energi investerte nylig i solutviklingsselskapet Solgrid, sammen med Akershus Energi. Første solpark er snart under bygging i Varberg i Sør- Sverige, men det er all grunn til å tro at også Østfold og deler av Viken vil være egnet for å bygge solparker. Med gode solforhold og kraftunderskudd i regionen, er dette en god mulighet for å skaffe oss nærprodusert grønn kraft.

Det er fortsatt en vel etablert myte at vi ikke har nok sol her i nord, og mens gradestokken kryper nedover kan det være vanskelig å se for seg. Men det er lysinnstråling som er det viktige for et solcellepanel, og det kalde klimaet er faktisk gunstig for solcellenes virkningsgrad og levetid (fordi solcellene ikke tåler sterk varme så godt).

Ser etter industritomter

Noen av fordelene med utbygging av sol som energikilde er at det gir lave visuelle- og miljømessige inngrep gjort riktig. Store industritak og uproduktive næringsområder kan brått bidra til å skape verdi for eier, samfunnet og miljøet.   Industritomter som enten er delvis i bruk eller er ligger brakk med god innstråling av sol, er typiske områder vi nå ser etter.  

Solkraft vil bli den største kraftproduserende teknologien i verden – og vi har bare sett begynnelsen i Norge.

Global installert effekt 2000-2023. Kilde: fi-powerweb.com

Fakta om solkraft

  • Solkraft vil sakte, men sikkert bli synlig i den norske kraftmiksen. Analysemiljøene ser for seg det blir bygget 27 TWh med sol i Norden frem til 2050, og 2–4 TWh innen 2030.
  • De fleste scenariene antar at solkraft globalt vil komme til å være den største kilden til elektrisitet før 2050. Flere tror dette skjer allerede i god tid før 2040.
  • Den norske solbransjen vil ha en samlet direkte sysselsetting på mellom 5 000 og 10 000 i 2030 bare innenfor installasjon av solcelleanlegg i Norge, solparker og prosessindustri. Litt under halvparten av disse vil være knyttet til installasjon i Norge, resten i hovedsak knyttet til en eksportrettet solbransje.

Kilde: Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030

Har du områder som kan være aktuelle – ta kontakt

Martin F. Vatne

Direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi AS og styremedlem i Solgrid AS

90975532

mv@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter