Østfold Energi har fått tilskudd fra Enova til å teste ny energiteknologi. Nortura i Rakkestad vil være de første som får overskuddsvarme omgjort til kjøling.

Østfold Energi har fått 1,8 millioner kroner i støtte fra Enova til pilotprosjektet. Teknologien fra svenske SaltX brukes vanligvis til å lagre solenergi – nå skal den gi kjøling til eggepakkeriet i Rakkestad.

Bedre energiutnyttelse

Nortura får varme fra forbrenningsanlegget i Rakkestad – utfordringen her og andre anlegg er at store mengder varme går til spille om sommeren. Forprosjektet Østfold Energi gjorde sammen med SaltX har vist at denne varmen kan omdannes til kjøling.

Teknologien fjerner dermed behovet for kjøleanlegg som drives på strøm, og all energien vil komme fra fjernvarmeanlegget. Dersom testingen går etter planen, vil anlegget installeres hos Nortura i 2019.

Det å utnytte overskuddsvarme til «ny» energi er helt nytt og miljømessig meget positivt, sier fabrikksjef ved Nortura Rakkestad, Roger Dramstad, til Rakkestad
Avis. Foto: Marita Lundsrud Berg/Rakkestad Avis

Internasjonalt potensiale

Det er svenske SaltX Technology, som står bak teknologien. De har i flere år jobbet med en teknologi for å lagre høytemperert solenergi for å produsere strøm om natta når sola ikke skinner. I forprosjektet med Østfold Energi ble det tydelig at den også kan brukes på fjernvarme. For Østfold Energi kan dette bety et helt nytt forretningsområde.

Potensialet er stort, ikke bare i Norden, men også internasjonalt

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

– Vi opplever en økende etterspørsel etter kjøling hos fjernvarmekundene våre. Går alt etter planen vil vi i samarbeid med SaltX få denne teknologien ut i markedet. Potensialet er stort, ikke bare i Norden, men også internasjonalt, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

For mer informasjon ta kontakt

Egil Erstad

Egil Erstad

Prosjektleder

970 11 454

ee@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter