Eierne i Østfold Energi har vedtatt en ny og mer forutsigbar utbyttemodell for det lokale kraftselskapet.

I eiermøtet 23. mars vedtok kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune en ny utbyttemodell, som er basert på en andel av årets resultat for selskapet.

Utbyttemodellen ble lagt frem av et eierutvalg som har jobbet med saken det siste halvåret, etter at saken kom opp i forrige eiermøte.

Tydeligere modell
-Vi får nå en tydelig modell for utbytte som sikrer at verdiene først skapes, så deles mellom selskapet og eierne. Dette oppnår vi best med en modell som fordeler årsresultatet etter skatt, sier fylkesrådsleder i Viken Tonje Brenna, som leder eierutvalget i Østfold Energi.

Den nye utbyttemodellen vil gi eierne et utbytte på 65 prosent av resultatet etter skatt. Ved ekstraordinære hendelser som påvirker resultat og likviditet vesentlig benyttes eiermøte for å diskutere utbytte og fordeling mellom eiere og selskap.

Soliditet er viktig
De siste 10 årene har utbyttet fra Østfold Energi i sum vært på 1,3 milliarder kroner. Selskapet har utbytteevne, men denne henger tett sammen med kraftprisutviklingen. Det ble spesielt tydelig i 2015 og 2020, hvor kraftprisen var på rekordlave nivåer.

– Vi som eiere er opptatt av at selskapet beholder kapital for å ta en rolle knyttet til elektrifisering, utslippsreduksjon og bidrar til det grønne skiftet i Viken. Det grønne skiftet muliggjør ny og økt verdiskapning og nye grønne arbeidsplasser innenfor en rekke områder. Samtidig er det viktig å ha soliditet til å møte de ekstreme svingningene i kraftmarkedet og ikke minst opprettholde en god kredittvurdering, til blant annet refinansiering av gjeld, sier ordfører i Sarpsborg kommune Sindre Martinsen- Evje, som også sitter i eierutvalget.

Sindre Martinsen- Evje, ordfører i Sarpsborg kommune

Fornøyd med resultatet
Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, er fornøyd med prosessen og mener den nye utbyttemodellen vil stå seg over tid.

-Denne modellen vil bidra til at resultatene fra fornybarproduksjonen vår kommer fellesskapet til gode. Samtidig gir den muligheter for videre vekst. Utbyttet fra selskapet vil også bli mer forutsigbart. Jeg er fornøyd med en svært god dialog med eierne våre rundt dette, sier Kroken.

For mer informasjon, ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter