– Vi håper å bidra til å heve kunnskapen og engasjement om villaksen og være åpne om dilemmaene. Kraftproduksjon og laksen er vevd sammen i et gjensidig avhengighetsforhold i Lærdalselva, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Østfold Energi går inn som hovedsponsor i det nye Villakssenteret, som åpner første del av utstillingene i juni. I tillegg til det økonomiske bidraget, vil selskapet være med på utformingen av utstillingene om laks og vannkraft.

Interaktiv utstilling

Villakssenteret gjør nå store ombygginger og tar i bruk helt nye grep i formidlingen.

-Tidligere var presentasjonene i hovedsak bygd opp rundt bilder og tekster. Nå bruker vi film og bilder på større flater, kombinert med interaktive skjermer til fordypning. Besøkende kan følge en laks fra havet, inn fjorden og oppover i Lærdalselven, sier Alf Olsen jr, daglig leder i Nasjonalt villakssenter.

Villakssenteret i Lærdal er en av fire nasjonale sentere. Olsen mener som gjøres i Lærdal skal kunne tas i bruk også på de tre andre avdelingene.

-Østfold Energis sponsing er dermed ikke begrenset til Lærdal, men omfatter NVL’s nasjonale rolle.  Vi synes det er flott å ha dem med på laget.  De tilfører kunnskap og støtter oss økonomisk for å nå målet om en sterkere villaks, sier han.

Vil nå barn og unge

Barn og unge er hovedmålgruppe for formidlingen. Villakssentret har en primærjobb med å fortelle laksehistorien på godt og vondt, ikke minst overfor den yngre generasjonen.

– Vi har fått en egen avtale med fylkeskommunene Vestland og Agder med et undervisningsopplegg for den videregående skolen. Vi ønsker naturligvis å få mange elever hit til Villakssentret i Lærdal, men satser også på å drive oppsøkende virksomhet, sier Olsen.

Viktig ansvar

Østfold Energi er kraftregulant i Lærdalselva og oppvekstvilkårene til laks og ørret står høyt på agendaen. Selskapet finansierer blant annet et lakseklekkeri, laksetrapper og gjennomfører omfattende restaureringer av flere sideelver.

-Vi har et spesielt ansvar her og ønsker å bidra til en åpen og ærlig framstilling av villaksens levekår i dag og i framtiden, sier Oddmund Kroken.

Temaer som blir tatt opp i utstillingen, utenom laksens fantastiske liv, er samspillet mellom laksen og mennesket, interessekonfliktene og hvordan fremtiden for laksen ser ut i lyset av klimaendringene og mennesket sitt forbruk av naturen.

-Villaksen er en miljøindikator. Har laksen det bra, så er miljøet bra, sier Kroken.

Selskapet samarbeider også tett med elveeierlagene i Lærdal hvor de blant annet ser på fysiske tiltak i elva, og mulighetsstudier om hva som må til for at elva kan bli fiskbar igjen.

Norsk Villakssenter er en nasjonal stiftelse opprettet i 2019 av Miljødirektoratet.

Se Villakssenteret.no


Les flere nyheter