Her finner du ulike versjoner av logoen til Østfold Energi. Ta kontakt med oss, dersom du trenger andre formater eller trenger tilgang på vår designmanual.

For å skape fleksibilitet når det gjelder bruken av logoen, finnes den i ulike fargesettinger. Ettersom gradienter er et bærende element i Østfold Energis grafiske profil, skal alltid gradienten
være synlig sammen med logoen. Dette kan gjøres på to forskjellige måter;

1. Ensfarget logo – Denne brukes med gradient som bakgrunn.
2. Logo med gradient – Denne brukes mot ensfarget bakgrunn.
Logoen finnes i både positiv og negativ versjon.

Eksempler på bruk av logo:

Her kan du laste ned ulike versjoner av logo og gradient bakgrunn: