CCS – teknologi som fjerner CO2, kan bli nødvendig for å lykkes med å nå målene i Paris-avtalen. Østfold Energi deltar nå i et nytt CCS-prosjekt i Fredrikstad, sammen med flere andre selskaper.

CCS-prosjektet som har fått navnet «Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra» pågår på Øra i Fredrikstad, og kan spille en viktig rolle for fremtiden. CCS står for Carbon Catch and Storage, eller karbonfangst og lagring. Begrepet brukes om teknologi som fanger opp CO2 fra røykgass, transporterer den til en sikker lagringsplass – og lagrer dette på en måte som sikrer at det ikke lekkes tilbake til atmosfæren. CCS fjerner altså CO2, og kan bli nødvendig for å nå temperaturmålene i Paris-avtalen (1,5- eller 2-graders-målet).

Kostbart CO2-tiltak

CCS er ikke noe nytt, og allerede i 1996 ble det startet karbonfjerning fra naturgassen på Sleipnerfeltet i Nordsjøen. Årsaken var at gassens CO2-innhold var så høyt at rørledningene ville korrodere. CO2 blir på Sleipner lagret i en stabil formasjon under havbunnen, og driver også opp naturgassproduksjonen.

Mens kvoteprisen på CO2 er på rundt 250 kroner per tonn, er kostnadene med en CCS-kjede langt høyere. Man håper likevel på at videre utvikling skal senke CCS-kostnadene. Testing av storskala teknologi skjer i Norge på Test Center Mongstad, TCM – eiet av staten, Equinor, Shell og Total. TCM ledes for øvrig av en tidligere Østfold Energi–ansatt, doktor ingeniør Ernst Petter Axelsen.

VIKTIG FORPROSJEKT: CCS, teknologi som fjerner CO2, kan få stor betydning for at vi klarer å nå målene i Paris-avtalen. Østfold Energi er med på CCS-prosjektet på Øra, sammen med femten andre bedrifter. (Illustrasjonsfoto).

Forprosjekt på Klemetsrud

På Klemetsrud utenfor Oslo forbrenner Fortum Oslo Varme 400 000 tonn avfall hvert år og dekker varmebehovet til 200 000 husstander. Men anlegget slipper også ut omtrent 400 000 tonn CO2. Halvparten har biologisk opphav, mens den andre halvparten stammer fra plast. Hvis man kan rense CO2 ut av røykgassen, kan man ikke bare gjøre anlegget utslippsfritt, da fangsten av biologisk CO2 vil gjøre dette til et karbonsluk. Karbonfangst kan derfor bli et klimatiltak som Norge vil ha behov for. Regjeringen har derfor gitt tilskudd til forprosjektering av et anlegg på Klemetsrud.

Hva med kjøp av CO2-kvoter som klimatiltak?

– Kvotekjøp er en metode som Norge bruker når det er mulig. I ikke-kvotepliktig sektor hvor avfallsforbrenning inngår, skal Norge legge frem en plan for EU med konkrete utslippsreduksjoner. Her er det ikke lov å kjøpe seg fri med kvoter. Lønnsomhet kan dermed få mindre betydning, og vi skal heller ikke se bort fra at kvoteprisen kan øke dramatisk i fremtiden, sier Tommy Fredriksen, rådgiver for strategi og eierskap i Østfold Energi.

PROSJEKTLEDER: Camilla Brox fra Nasjonalt senter for Sirkulær Økonomi, er CCS-prosjektleder. 16 bedrifter er med i CCS-prosjektet på Øra.

Det er langt frem til eventuelle investeringer fra Østfold Energis side, men CCS-prosjektet kan gi oss innsikt i så vel fangstteknologi som kostnadsutvikling på fjerning av CO2.

Tommy Fredriksen, rådgiver strategi og eierskap i Østfold Energi

Øra-prosjekt skal identifisere muligheter

Klemetsrudprosjektet må ha en transport- og lagringsløsning. Man ser for seg at CO2 blir fraktet med skip til en node på Vestlandet. Her kan CO2 bli fraktet videre ut i Nordsjøen og deponeres i en stabil formasjon. I Øra-prosjektet ønsker man nå å se på muligheten for fangst av CO2 fra anlegg i Østfold, som deretter bruker Klemetsrud-infrastrukturen til transport og lagring. 16 bedrifter, deriblant Borregaard, Saugbrugs, Frevar, Borg havn og Equinor, er blant Østfold Energis kollegaer i CCS-prosjektet på Øra. Prosjektet finansieres av deltakerne, samt forskningsrådsprogrammet Climit (4,6 millioner kroner). Videre har prosjektet karakter av en forstudie, og man skal nå identifisere konkrete muligheter og ulike teknologier. Det er opprettet et eget selskap, Borg CO2, som ledes av Tore Lundestad, og CCS-prosjektleder er Camilla Brox fra Nasjonalt Senter for Sirkulær Økonomi. Erfaringsoverføring og støtte fra Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt på Klemetsrud har vært, og vil fortsatt være, et viktig fundament i arbeidet, skriver NSSØ på sine nettsider.

ØRA-PROSJEKT: I CCS-prosjektet på Øra ønsker man å se på muligheten for fangst av CO2 fra anlegg i Østfold, som deretter bruker Klemetsrud-infrastrukturen til transport og lagring. (Foto: Frevar KF)

Kan gi oss viktig innsikt

Hvorfor er det viktig for Østfold Energi å være med på Øra-prosjektet?

– Det er langt frem til eventuelle investeringer fra Østfold Energis side, men CCS-prosjektet kan gi oss innsikt i så vel fangstteknologi som kostnadsutvikling på fjerning av CO2, sier Fredriksen, og utdyper:

– Sistnevnte påvirker kvoteprisen og er interessant for vår vurdering av kraftprisene i det lange løp. Prosjektet gir også kontakter med mulige partnere i en spennende utvikling av et produksjonsmiljø på Øra som baserer seg på en såkalt sirkulær økonomi. I tillegg har kanskje Østfold Energi noen erfaringer å tilføre Øra-prosjektet. I 2006 var vi et års tid med i et stort Aker Solutions-utviklingsprosjekt (Just Catch-prosjektet), avslutter Tommy Fredriksen.

For mer informasjon ta kontakt

Tommy Fredriksen

Rådgiver strategi og eierskap

908 41 297

tfr@www.ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter