På avfallsforbrenningsanlegget til Østfold Energi i Rakkestad skal Carbon Centric installere karbonfangst. Når anlegget er på plass vil det fjerne 10.000 tonn C02 i året, som tilsvarer en tankbil C02 om dagen.

– Vi har møtt stor interesse fra norske forbrenningsanlegg som ønsker å gjøre noe med utslippene sine. Men vi er svært bekymret for de økte avgiftene i bransjen, sier Kenneth Juul, CCO i Carbon Centric.

I høst vedtok Stortinget en kraftig økning av CO2-avgiften for avfallsforbrenning. Økningen utgjør hele 150 prosent i 2023.

Kenneth Juul, chief commercial officer (CCO) i Carbon Centric, et selskap eid av Østfold Energi og gründerne

Har ikke tid til å vente
-Konsekvensene er dårligere lønnsomhet i bransjen og dårligere muligheter for å investere i karbonfangst. Avgiften kutter verken utslipp eller fremmer karbonfangst. Det er stikk i strid med regjeringens målsetting, sier Juul.

Han etterlyser insentiver for bransjen.

-Det er i dag avgiftsfritak for karbonfangst og lagring, men ikke for bruk. Problemet er at de kommersielle lagrene ikke er tilgjengelige før om flere år. Vi har ikke tid til å vente, sier Juul.

Carbon Centric, hvor Østfold Energi er største eier, spesialiserer seg på karbonfangstanlegg til små og mellomstore forbrenningslinjer.

I påvente av lagringsløsninger går innfanget CO2 til bruk i industrier som i dag kjøper CO2 fra fossile kilder (såkalt CCU).

Også Østfold Energi er bekymret for de økte avgiftene. Konsekvensene er at det blir mer lønnsomt for kommuner og andre avfallsbesittere å sende avfallet til Sverige, hvor de har fjernet avgiften.

– I Sverige har de fjernet avgiften fordi den ikke fungerer. Den gir ikke de som leverer avfallet noen insentiver for å levere mindre avfall eller sortere bedre. Vi vil også merke et “svenskesug” fordi de kan få avfallshåndteringen til en lavere pris i Sverige, sier Johnny Pedersen, varmesjef i Østfold Energi.

-Innretningen må endres umiddelbart slik at vi kan sikre videre drift og investeringer i karbonfangst, sier han.

Johnny Pedersen er leder for fjernvarmevirksomheten i Østfold Energi

Vil ha samme avgift for eksport av avfall

En av løsningene er å utvide avgiften til også gjelde restavfall som sendes ut av landet. Da vil norske forbrenningsanlegg konkurrere på like vilkår.

Det går fram av en ny utredning, som ble lagt fram av analyseselskapet Norwaste mandag.

I tillegg vil en slik omlegging av avgiften gi økte inntekter til statskassen, beregnet til i størrelsesorden 300 millioner kroner, viser rapporten.

-Med en enkel justering i innretningen av CO2-relaterte avgifter, vil man kunne se en stor satsning på karbonfangst i avfallsbransjen, mener Juul.

-Politikerne bør innføre en forbrenningsavgift på restavfall som eksporteres ut av landet, samtidig som de utvider fritaket for forbrenningsavgift til også gjelde for karbonfangst og bruk av CO2, ikke bare lagring. Da vil man både øke inntektene til staten og motivere til umiddelbare klimatiltak, sier han.

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef Østfold Energi
Tlf: 97657905
Epost: to@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter