Østfold Energi har røtter som strekker seg helt tilbake til starten på 1900-tallet. Vår moderne historie, derimot, begynte først på 70-tallet. Da høstet vi vannkraft dypt inne i fjellene i Lærdal. Derfra utviklet virksomheten seg raskt, og snart høstet vi også fjernvarme, vind- og solkraft fra flere steder i landet.

Østfold Energi har utviklet seg gjennom årene — men sjela vår forblir den samme. Hensynet til naturen gjennomsyrer alt vi gjør, og produksjonen av vannkraft er fremdeles fundamentet vi står på.

Når vi ser nye muligheter, etablerer vi egne selskaper — ofte sammen med andre som tenker som oss. På den måten fortsetter vi å skape nye solide, lokale arbeidsplasser, og kan kjempe mot klimakrisen på stadig flere fronter — senest med karbonfangst som nytt tilskudd i porteføljen.

Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og fylket. Vi forvalter store finansielle verdier og naturressurser, og er alltid bevisste på vårt ansvar; å utvikle oss på lag med naturen og ikke på bekostning av den.

Vi er 58 medarbeidere med ulik bakgrunn. Fra driftsoperatører og ingeniører til økonomer og krafthandlere. Vi jobber i både øst og vest: I Sarpsborg, Rakkestad og Lærdal.

Vi er stolte av kulturen vår og skårer høyt på trivsel hvert år. Verdiene våre lever vi ut hver dag: Trygg, åpen og modig.

Vannkraft

95 prosent av energiproduksjonen vår kommer fra vannkraft fra de ti kraftverkene vi eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Det største vannkraftverket vårt ligger i Borgund Lærdal, hvor vi sysselsetter 16 medarbeidere.

Les mer om vannkraft

Fjernvarme

Østfold Energi produserer og leverer klimavennlig fjernvarme. Vi har seks fjernvarmeanlegg i Østfold, som driftes fra avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad. Fjernvarmekildene våre er avfallsforbrenning, lokal industri og flis fra skogsdrift.

Les mer om fjernvarme

 

Vindkraft

Østfold Energi har over 20 års erfaring med landbasert vindkraft i Norge.  Østfold Energi eier 50 prosent av Kvalheim Kraft, som har virksomhet i Kinn kommune, og 50 prosent av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Østfold Energi har samlet eierskapet til vindkraftengasjementene i det heleide datterselskapet Østfold Energi Vindkraft AS.

Les mer om vindkraft

Solkraft

Østfold Energi har styrket sin posisjon innen solenergi og har bidratt til utvikling i både Norge og Sverige. Våre aktiviteter foregår gjennom eierskap i selskapene Solgrid AS og Soleie AS, samt Solgrid Furuseth AS. I tillegg har vi egen solsatsing for mindre arealer.

Les mer om solkraft

 

Vekst og utvikling

Vi utvikler virksomheten vår innen vann, varme, vind og sol. I tillegg jobber Østfold Energi med å utvikle nye muligheter som skal skape verdi for eierne våre og bidra til lokal bærekraft. Våre nyeste satsinger er karbonfangst, energisystemer, hydrogen, grønn industri, samt utredning av kjernekraft.

Les mer om forretningsutvikling