Om Østfold Energi

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket. I dag er formålet vårt å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre.

Østfold Energi er en fornybarprodusent- og utvikler. Selskapet ble grunnlagt i 1988, men historien går tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.

Eierne våre er Østfold fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen vår går tilbake til samfunnet.

I I 2022 tilførte vi samfunnet nærmere 2 milliarder kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Inntektene vi skaper går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Se hvordan verdiene ble fordelt etter samfunnsregnskapet

Dam Vasset i Lærdal

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er en del av, gjennomsyrer alt vi gjør.

Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, og også for Østfold Energi. 95 prosent av energiproduksjonen vår kommer fra vannkraft fra de ti kraftverkene vi eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Det største vannkraftverket vårt ligger i Borgund Lærdal, hvor vi sysselsetter 16 medarbeidere.

Vannkraftproduksjonen vår selges på kraftbørsen Nord Pool. Det betyr at Østfold Energi, i likhet med andre norske kraftprodusenter, er en del av et stort internasjonalt marked, der kraftprisene svinger fra dag til dag.

Østfold Energi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet.

Bærekraftig energiproduksjon- og forbruk er nøkkelen til å løse klimakrisen. Vi gjennomfører derfor forretningsutviklingsprosjekter for å gjøre oss mindre avhengige av kraftprisen, skape arbeidsplasser i regionene våre, redusere klimagassutslipp og øke selskapets langsiktige verdi.

De viktigste satsingene våre er:

• Karbonfangst og -lagring (CCS) gjennom Carbon Centric

• Solenergi gjennom Solgrid og Soleie

• Tidlig utvikling av grønne industriområder gjennom DC Sarpsborg og KI Våler AS

• Forbedret verdiskaping på opprinnelsesgarantier (GOO) i Becour

• Utvikling av en ny batteriteknologi i Beyonder

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er en del av, gjennomsyrer alt vi gjør.

Vårt formål: Vi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig
utvikling i lokalsamfunnene våre

Våre verdier:

  • Trygg
  • Åpen
  • Modig

55 ansatte

Hovedkontor i Sarpsborg

2 prosent

av Norges fornybare energi kommer fra Østfold Energi

921MNOK

gikk tilbake til samfunnet i 2021 i form av utbytte, skatter og avgifter