Om Østfold Energi

Østfold Energi ble startet for å skaffe mer strøm til fylket.
I dag produserer vi fornybar energi til en verden som trenger det, og gir langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene vi er engasjert i.

Eierne våre er Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, og en betydelig andel av verdiskapningen vår går tilbake til samfunnet. I 2020 tilførte vi 421 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Inntektene vi skaper går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i lokalsamfunnene.

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er en del av, gjennomsyrer alt vi gjør.

Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, og også for Østfold Energi. 98 prosent av energiproduksjonen vår kommer fra vannkraft fra de ti kraftverkene vi eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Vi har også seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet. 

Samtidig jobber vi aktivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye inntekter i det grønne skiftet. Vi tror på store endringer og teknologiske muligheter i det fremtidige fornybare energimarkedet, og denne utviklingen vil vi være en del av.

Østfold Energi forvalter både store naturressurser og finansielle verdier. Hensynet til natur, klima og samfunnet vi er en del av, gjennomsyrer alt vi gjør. Det er det vi kaller ren bærekraft.

Vårt formål: Vi er til for å produsere og utvikle mer fornybar energi til en verden som trenger det, og skape langsiktig verdi for eierne våre og lokalsamfunnene vi er engasjert i.

Våre verdier:

  • Trygg
  • Åpen
  • Modig