Finansiell informasjon

Her finner du oversikt over våre finansielle publikasjoner.

Østfold Energi har som mål å kommunisere aktivt og åpent med markedet. Alle obligasjonseiere og aktører i finansmarkedet skal behandles likt når det gjelder tilgang til finansiell informasjon. Vi følger anbefalingen til Oslo Børs om rapportering av IR-informasjon.

Rapporter

30. august 2022: Halvårsrapport 2022

26 april 2022: Årsrapport 2021 og Bærekraftrapport 2021

31. august 2021: Halvårsrapport 2021

27. april 2021: Årsrapport 2020 og Bærekraftrapport 2020

01. september 2020Halvårsrapport 2020

28. april 2020: Årsrapport 2019 og Bærekraftrapport 2019

Se alle våre rapporterLes mer om finansiering