Forretningsutvikling

Som energi-produsent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.  

Fornybar energiproduksjon og elektrifisering er nøkkelen til å løse klimakrisen. Når etterspørsel etter fornybar energi øker, gir det nye bærekraftige forretningsmuligheter. 

Historien viser at vi lykkes best når vi bygger nye forretninger sammen med andre. Også i framtiden er vi avhengige av å tiltrekke oss ideer, kompetanse og partnere for å lykkes.  

Østfold Energi investerer tid og penger i å utvikle virksomheter og ideer som: 

 • fremmer det grønne skiftet   
 • er relatert til fornybar energi  
 • har et sannsynliggjort B2B marked  
 • skalerer raskt nok  
 • gir god nok avkastning i forhold til risiko   
 • skaper ny kunnskap og/eller arbeidsplasser  
 • differensierer oss fra spotprisen 

Har du en forretningside` som svarer ut dette og som du vil drøfte med oss, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.  

Vi har et kompetent og dedikert team for forretningsutvikling og et godt økosystem for samarbeid 

Visste du at ?

 • Østfold Energi var sentrale i å bygge opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft (småskala vannkraft) og Zephyr (vindkraft)? 
 • vi driver forretningsutvikling for å; differensiere oss fra kraftprisen,  skape lokale arbeidsplasser,  bidra til å fjerne klimagassutslipp,  øke den langsiktige verdien og utbyttekapasiteten til selskapet.    

Vi jobber med flere gründere, teknologi- og forskningsmiljøer i dag. Her kan du se noe av de prosjektene vi jobber med 

 • Varmeveksling

  Varmeveksling

  Vi jobber stadig med å identifisere muligheter for å utnytte spillvarme fra industri til å vår fjernvarme. Ved å gjenbruke energi som ellers hadde gått tapt bidrar vi her til mer bærekraft.  Her står vi midt i en analyse av en potensiell varmeveksling med et større anlegg, hvor ambisjonen er å finne en løsning som skaper verdi for alle parter og bidrar til bedre energiutnyttelse. 
 • Solparker

  Solparker

  Sammen med partnere kvalifiserer vi nå opp større tak og arealer med gode solforhold hvor vi etablerer solparker. Ved å kombinere vår kunnskap om energisystemer med våre partneres spisskompetanse på installasjon, vil vi skape mer lokal grønn energi på en slik måte at det skaper verdi for alle parter. 
 • Datasenter

  Datasenter

  Vi ser en voksende etterspørsel etter datasentre globalt.  Norge er med sin grønne, rimelige energi og stabile rammebetingelser unikt posisjonert.  Her tester vi nå hvordan vi gjennom vår prosjektutviklingskompetanse kan bidra til verdiskapning i våre områder og samtidig grønne energiløsninger.  Her har vi flere aktiviteter knyttet til utvikling av lokasjoner som vi skal teste i markedet.   
 • Totalenergi

  Totalenergi

  Vi tester nå en helhetlig løsning for energi til større byggherrer / nabolag hvor vi leverer energi – termisk og elektrisk – som et abonnement hvor vi bygger ut og drifter alt.  Her kombinerer vi de riktige energikildene basert på områdets beskaffenhet, og kombinerer elementer som vind, sol, fjernvarme, biogass og varmepumper for å finne en trygg, grønn og økonomisk fordelaktig energimix . 

Har du en mulighet du vil diskutere med oss? Ta kontakt

Martin Fledsberg Vatne

Direktør strategi og forretningsutvikling

909 75 532

mv@ostfoldenergi.no