Forretningsutvikling

Som energiprodusent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.  

Østfold Energi driver aktivt med forretningsutvikling for å

 • differensiere oss fra kraftprisen
 • skape lokale arbeidsplasser
 • bidra til å fjerne klimagassutslipp
 • øke den langsiktige verdien av selskapet

Fornybar energiproduksjon og elektrifisering er nøkkelen til å løse klimakrisen. Omstillingen gir nye bærekraftige forretningsmuligheter. Vi ser at gjennom strukturert forretningsutvikling kan vi bidra til omstillingen og samtidig skape verdier for våre eiere og lokalsamfunnene vi er engasjert i.

Østfold Energi investerer derfor tid og penger i å utvikle ideer og virksomheter som

 • fremmer det grønne skiftet   
 • er relatert til fornybar energi  
 • har et sannsynliggjort B2B marked  
 • skalerer raskt nok  
 • gir god nok avkastning i forhold til risiko   
 • skaper ny kunnskap og/eller arbeidsplasser  
 • differensierer oss fra spotprisen 

Østfold Energi var sentrale i å bygge opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft (småskala vannkraft) og Zephyr (vindkraft). I dag er vi med på å bygge opp Beyonder (effektbatterier basert på norsk sagflis) og Becour (digital plattform for opprinnelsesgarantier).

Historien viser at vi lykkes best når vi bygger nye forretninger sammen med andre. Også i framtiden er vi avhengige av å tiltrekke oss ideer, kompetanse og partnere for å lykkes.  

Har du en forretningside` som svarer ut dette og som du vil drøfte med oss, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.  

Vi har et kompetent og dedikert team for forretningsutvikling og et godt økosystem for samarbeid. Vi jobber med flere gründere, teknologi- og forskningsmiljøer i dag.

Hør hvordan vi jobber med bærekraftig forretningsutvikling i podcasten Energytech med Silvja Seres

Dette er noen av områdene vi jobber med:

Solenergi

Solenergi er et nytt og spennende satsingsområde i Østfold Energi.

Solcellene blir stadig billigere, og forventningene til kraftprisen fremover er positive. Vi ønsker å utnytte denne muligheten til å skape lokal energiproduksjon i Østfold og øke verdiskapningen i vår region. Her har vi to initiativ gjennom selskapene Solgrid og Soleie.

Les mer om solkraftutvikling i Østfold Energi

Totalenergi

Vi tester nå en helhetlig løsning for energi til større byggherrer / nabolag hvor vi leverer energi – termisk og elektrisk – som et abonnement hvor vi bygger ut og drifter alt.

Her kombinerer vi de riktige energikildene basert på områdets beskaffenhet, og kombinerer elementer som vind, sol, fjernvarme, biogass og varmepumper for å finne en trygg, grønn og økonomisk fordelaktig energimix .   

Her jobber vi med flere næringsparker i våre regioner for å etablere grønne, lokale systemer.

Grønn industri

Østfold har en rekke fordeler knyttet til ny, grønn og kraftkrevende industri.

Vi ønsker å bidra til at regionen kan utvikle og etablere flere slike virksomheter lokalt.
Eksempler kan være batterifabrikker, datasentre og hydrogenproduksjon, syntetisk fuel etc.
Østfold Energi har allerede satsninger i utviklingsselskapene DC Sarpsborg og KI Våler.
Les mer om datasenterutviklingen vår.

Avkarbonisering

Karbonfangst og elektrifisering er ett av mange uunngåelige tiltak for å løse klimakrisen​.
Østfold Energi har sett på dette i en 18 måneders periode og har modnet frem et konsept som vi nærmer oss å realisere.

Har du en mulighet du vil diskutere med oss? Ta kontakt

Martin Fledsberg Vatne

Direktør strategi og forretningsutvikling

909 75 532

mv@ostfoldenergi.no