Østfold Energis historie som bok

Østfold Energis historie er den første boka om Østfolds nyere krafthistorie.

Mye har skjedd siden handlekraftige fylkespolitikere i 1974 sørget for å etablere Østfold Kraftforsyning, for å gi kraft til fylket. Denne boka, ført i pennen av forfatter Roger Prang, med Tommy Fredriksen som idéhaver og medforfatter, forteller en spennende historie om utviklingen av Østfold Energi, det største lokalt eide kraftselskapet i fylke. Boka inneholder de viktigste begivenhetene og milepælene, men viser også menneskene bak.

Er du interessert i Østfolds krafthistorie og vil forstå mer av grunnlaget for de store endringene vi står foran nå, med klimakamp og det grønne skiftet, er den et godt utgangspunkt. Enten du vil lese hele eller er interessert ispesielle begivenheter.

Boka tar først og fremst for seg historien fra 1988, da Østfold Energiverk ble stiftet, frem til i dag. Krafthistorien til Østfold går helt tilbake til slutten av 1800 – tallet, men denne historien er tatt for seg i tidligere utgitte bøker, som du kan låne på Østfold-bibliotekene.

Vil du ha boken sendt hjem til deg, har vi et begrenset antall eksemplarer som kan bestilles ved å sende en epost til oss. Du kan også lese den som pdf.