Ønsker du å samarbeide med oss, kan du føle deg trygg på at Østfold Energi vil være en profesjonell samarbeidspartner, med tydelige tilbakemeldinger, forventninger og åpen kommunikasjon med deg som leverandør.

Våre overordnede prinsipper i alle anskaffelser er at de

 • skjer innenfor gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til interne retningslinjer for anskaffelsesprosessen.
 • sikrer at vi får best mulige vilkår, både hva gjelder pris og kvalitet.
 • skal dokumenteres i form av kontrakt, avtale eller på annen egnet skriftlig måte.
 • skal bidra til at vi når våre mål om å bli klimanøytrale.

Hva forventer vi av våre leverandører?

Vi ser etter samarbeidspartnere som, også etter kontraktsinngåelse, er proaktive med gode, innovative løsninger som kan være med på å videreutvikle oss som selskap

Leverandører til Østfold Energi skal

 • akseptere og følge Østfold Energi etiske retningslinjer og standard avtalevilkår for leverandører
 • ha en organisasjon som tilfredsstiller nødvendige kompetanse og erfaring i leveransen
 • ikke ha restanser til offentlige skatter og avgifter
 • være solvente og ha økonomisk ryggrad til å kunne bære sine forpliktelser gjennom hele avtaleperioden
 • kunne dokumentere miljøengasjement og påvirke underleverandører og produsenter til å etterleve tilsvarende miljømessige mål
 • ha et tilfredsstillende kvalitetssystem
 • kunne dokumentere status for sitt arbeid innen miljøledelse og klimatiltak.

Leverandørerklæring

Alminnelige innkjøpsvilkår

Vi bruker e-faktura

Østfold Energi har erstattet papirfakturaer med e-faktura.

Slik gjør dere:

 • Østfold Energi ønsker å motta elektronisk faktura på standardformatet EHF (XML-format som inneholder både obligatoriske og anbefalte felt).
 • Vi er tilknyttet Pagero som aksesspunkt, og leverandører kan levere elektronisk til dette aksesspunktet. Den elektroniske adressen er vårt organisasjonsnummer 879 904 412. Østfold Energi finnes også i ELMA registeret.
 • Kontakt Anne Olaussen før dere sender første faktura, slik at vi kan følge opp og se at alt blir riktig. E-post: ako@ostfoldenergi.no. Tlf: 997 60 016