Jobb i Østfold Energi

Energibransjen i Norge står overfor viktige og utfordrende oppgaver i tiårene som kommer. Østfold Energi er en del av denne utviklingen – bli med på laget du også.

I Østfold Energi er vi 53 ansatte som jobber med ulike deler av verdikjeden – fra kraftproduksjon og vedlikehold på kraftverkene til strømsalg på det internasjonale kraftmarkedet og forretningsutvikling. I tillegg har vi en effektiv stab som holder organisasjonen i gang innen økonomi, kommunikasjon, IT og HR.

Vi er en liten, men solid organisasjon, hvor du får mulighet til å være med å påvirke. Vi tilbyr et spennende og særdeles godt arbeidsmiljø, hvor medarbeiderutvikling, kontinuerlig kompetanseheving og god ledelse er prioriterte områder.

Digitalisering og kontinuerlig forbedring er en viktig del av utviklingen til selskapet. Derfor ser vi etter folk som både er nysgjerrige på, og interessert i å være med på å skape ny forretning og innovasjon. Hvis du i tillegg identifiserer deg med verdiene våre – trygg, åpen og modig, kan du passe godt inn hos oss.

Vi skal være et ledende kompetan­semiljø innen fornybar energi, og bidra til en bærekraftig fremtid. Det er målet vårt – og gir retning og mening i arbeidshverdagen.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet, og tror at økt grad av mangfold i selskapet bidrar til å økt medarbeidertilfredshet og bedre beslutningsprosesser. For oss handler mangfold om noe mer enn kjønn og etnisitet. Vi ønsker et arbeidsmiljø som preges av diversitet og inkludering, også når det gjelder ulikheter knyttet til personlige egenskaper, livserfaring og bakgrunn.

Vi er et selskap med glade og motiverte medarbeidere som tar vare på hverandre, og vi har plass for ulike behov, ønsker og ambisjoner. Sosiale aktiviteter bidrar til å skape et godt fellesskap. I tillegg til de tradisjonelle aktivitetene som julebord og sommersamling, har vi egne sosialkomiteer som arrangerer små og spennende aktiviteter i løpet av året.  

Ledige stillinger:

Vi har ingen utlyste stillinger for øyeblikket

For mer informasjon, kontakt:

Hege Håkonsen

Direktør HR og samfunn

984 81 279

hh@ostfoldenergi.no