Lokalt engasjement og støtte

Østfold Energi støtter lokalsamfunnene vi er en del av.
I Østfold og Lærdal sponser vi en rekke aktører, med spesielt fokus på barn og unge.

Som en del av samfunnsansvaret vårt deltar vi som medspiller når gode tiltak skal settes ut i livet. Sponsorvirksomheten til Østfold Energi er hovedsaklig knyttet til prosjekter relatert til energi, miljø og utdanning.

Østfold Energi ønsker å bidra til økt kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Vi er derfor en av hovedsponsorene til Ungt Entreprenørskap Viken. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer vi energicamper for elever på ungdomsskolene i Østfold hvert år. Vinnerbidragene går videre til en digital fylkesfinale i Viken.

Østfold Energi er også en av hovedsponsorene til INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. INSPIRIA har energimiljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidling av naturvitenskap og teknologi. Vi er med på flere prosjekter som involverer energi og miljø.

Vi er også en av hovedsponsorene for Tour of Scandinavia, Alle Jenter på banen og Pippi-forestillingen som ble satt opp i 2023 i Sarpsborg

I Lærdal hvor vi har vår største vannkraftproduksjon, er vi spesielt tett på lokalsamfunnet. Dette fordi vi forvalter viktige naturressurser og fordi vi er en stor lokal arbeidsgiver. Dette innebærer blant annet at vi har valgt å eie og drive en lokal service-/bensinstasjon i Borgund som er med på å holde plassen levende. Vi er også sterkt involvert i miljøprosjekter i Lærdalselva, for å holde laksebestanden oppe.. Østfold Energi sponser lokale lag og foreninger, og er en av hovedsponsorene til Lærdal Idrettslag.

Fra 2023 er vi hovedsponsor for Nasjonalt villakssenter i Lærdal, hvor det kommer helt nye utstillinger rettet mot barn og unge. Les er om prosjektet

Visste du at?

 • Vannkraft er spesielt tungt beskattet i Norge. Det vi gir tilbake til det offentlige i form av utbytte, skatter og avgifter, er en viktig del av samfunnsansvaret vårt.
 • Vi er eid av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold og forvalter store verdier for eierne våre.
 • I 2022 tilførte vi samfunnet 3,4 milliarder kroner, i form av skatter, avgifter og utbytte.

  Søk om sponsormidler

  Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier;

  • kultur
  • idrett
  • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø

  Sjekk hvem som fikk støtte i 2023

  Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

  Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.  Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året:

  Søknadsfrist: 1. april og 1. september.

  Slik søker du

  Dette må søknaden inneholde:

  • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
  • Kommune
  • Beløp dere søker om
  • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til
  • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

  Send søknaden til spons@ostfoldenergi.no 

  Formelle kriterier 

  • Innsender av søknad må ha fylt 18 år.
  • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto.

  Vi sponser ikke: 

  • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn
  • Formål i strid med god forretningsskikk
  • Miljøskadelige formål
  • Enkeltpersoner
  • Pengegaver
  • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner
  • Russebusser/ biler
  • Annonsering

  Kontakt oss

  Therese Olavsrud
  Kommunikasjonssjef
  Tlf: 976 57 905
  Mail: to@ostfoldenergi.no


  Grete Løvås Bruun

  Rådgiver HR og lederstøtte
  Tlf: 41501168
  Mail: gb@ostfoldenergi.no