Lokalt engasjement og støtte

Østfold Energi støtter lokalsamfunnene vi er en del av.
I Østfold og Lærdal sponser vi en rekke aktører, med spesielt fokus på barn og unge.

Som en del av samfunnsansvaret vårt deltar vi som medspiller når gode tiltak skal settes ut i livet. Sponsorvirksomheten til Østfold Energi er hovedsaklig knyttet til prosjekter relatert til energi, miljø og utdanning.

Østfold Energi ønsker å bidra til økt kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Vi er derfor en av hovedsponsorene til Ungt Entreprenørskap Viken. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer vi energicamper for elever på ungdomsskolene i Østfold hvert år. Vinnerbidragene går videre til en digital fylkesfinale i Viken.

Østfold Energi er også en av hovedsponsorene til INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. INSPIRIA har energimiljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidling av naturvitenskap og teknologi. Vi er med på flere prosjekter som involverer energi og miljø.

Østfold Energi sponser også Operaen i Østfold.

Vi er også en av hovedsponsorene for Tour of Scandinavia, Alle Jenter på banen og Pippi-forestillingen som settes opp i 2023 i Sarpsborg

I Lærdal hvor vi har vår største vannkraftproduksjon, er vi spesielt tett på lokalsamfunnet. Dette fordi vi forvalter viktige naturressurser og fordi vi er en stor lokal arbeidsgiver. Dette innebærer blant annet at vi har valgt å eie og drive en lokal service-/bensinstasjon i Borgund som er med på å holde plassen levende. Vi er også sterkt involvert i miljøprosjekter i Lærdalselva, for å holde laksebestanden oppe.

Østfold Energi sponser lokale lag og foreninger, og er en av hovedsponsorene til Lærdal Idrettslag.

Søk om sponsormidler

I tillegg til de store løpende samarbeidsavtalene selskapet har, bidrar vi med økonomisk støtte til lag og foreninger. Søknadsprosess for 2023 annonseres i januar 2023.

Visste du at?

  • Vannkraft er spesielt tungt beskattet i Norge. Det vi gir tilbake til det offentlige i form av utbytte, skatter og avgifter, er en viktig del av samfunnsansvaret vårt.
  • Vi er eid av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold og forvalter store verdier for eierne våre.
  • I 2021 tilførte vi samfunnet 921 millioner kroner, i form av skatter, avgifter og utbytte.