Som en del av samfunnsansvaret vårt deltar vi som medspiller når gode tiltak skal settes ut i livet. Sponsorvirksomheten til Østfold Energi er hovedsaklig knyttet til prosjekter relatert til energi, miljø og utdanning.

Østfold Energi ønsker å bidra til økt kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Vi er derfor en av hovedsponsorene til Ungt Entreprenørskap Viken.

Østfold Energi er også en av hovedsponsorene til INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. INSPIRIA har energimiljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidling av naturvitenskap og teknologi. Vi er med på flere prosjekter som involverer energi og miljø.

Vi er også en av hovedsponsorene for fotballfestivalen Alle Jenter på banen

I Lærdal hvor vi har vår største vannkraftproduksjon, er vi spesielt tett på lokalsamfunnet. Dette innebærer blant annet at vi har valgt å eie og drive en lokal service-/bensinstasjon i Borgund som er med på å holde plassen levende. Vi er også sterkt involvert i miljøprosjekter i Lærdalselva, for å holde laksebestanden oppe. Østfold Energi sponser lokale lag og foreninger, og er en av hovedsponsorene til Lærdal Idrettslag.

Fra 2023 ble vi hovedsponsor for Nasjonalt villakssenter i Lærdal, hvor det kommer helt nye utstillinger rettet mot barn og unge. Les er om prosjektet

Søk om støtte

  Denne siden er beskyttet av reCApTCHA (Personvern og vilkår)

  Vi deler ut frie sponsormidler til lag og foreninger innen kultur. idrett eller aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø.

  Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

  Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.

  Vi tildeler støtte til 20 søkere to ganger i året: Søknadsfrist: 1. april og 1. september.

   

  Formelle kriterier

  • Innsender av søknad må ha fylt 18 år.
  • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto.

  Dette må søknaden inneholde:

  • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
  • Kommune
  • Beløp dere søker om
  • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til
  • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

  Vi sponser ikke:

  • Enkeltpersoner
  • Religiøse, politiske formål eller organisasjoner
  • Russebusser/ biler
  • Annonsering

  Kontakt oss

  Therese Olavsrud
  Kommunikasjonssjef
  Tlf: 976 57 905
  Mail: to@ostfoldenergi.no

  Grete Løvås Bruun
  Rådgiver HR og lederstøtte
  Tlf: 41501168
  Mail: gb@ostfoldenergi.no