Organisasjon og ledelse

Østfold Energi er et aksjeselskap med offentlige eiere: Kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Selskapet har 55 ansatte fordelt på Lærdal, Rakkestad og hovedkontoret i Sarpsborg.

Selskapets styre velges for to år, basert på en innstilling fra valgkomiteen med representanter fra eierne.

Østfold Energi er et aksjeselskap, og den overordnede styringen reguleres av aksjeloven.

 

Oversikt over selskapets virksomheter
(eierandeler i deleide selskap i parantes)

Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Østfold Energi

Etiske retningslinjer for ansatte

Likestillingsredegjørelse

Åpenhetsloven og Østfold Energi