Organisasjon og ledelse

Østfold Energi er et aksjeselskap med offentlige eiere: Kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Selskapet har 53 ansatte fordelt på Lærdal, Rakkestad og hovedkontoret i Sarpsborg.

Vannkraftområdet består av to avdelinger: Produksjon og Marked.

Produksjon har ansvar for alle vannkraftverkene Østfold Energi driver selv, og er ledet av kraftverkssjefen i Lærdal.
Marked har ansvar for salg av kraft og oppfølging av deleide kraftselskaper (inkludert vindkraft).

Varme er organisert som et eget forretningsområde med både produksjon og salg.

I tillegg har vi en stab som jobber med hele organisasjonen, med tre avdelinger innen:

  • økonomi, finans og risiko
  • HR og samfunn
  • strategi og forretningsutvikling

Østfold Energi er et aksjeselskap, og den overordnede styringen reguleres av aksjeloven.

Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Østfold Energi

Etiske retningslinjer for ansatte

Likestillingsredegjørelse

Åpenhetsloven og Østfold Energi

Selskapsstruktur