Eierne våre

Østfold Energi er eid av Østfold fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner. Verdiene selskapet skaper går tilbake til eierne og fellesskapet.

Østfold Energi ble opprinnelig startet for å gi nok strøm til fylket. Etterhvert som verden og behovene endret seg har selskapets formål i tillegg blitt å gi økonomiske verdier til eierne våre. Østfold Energi gir normalt et årlig utbytte og eierskapet er en langsiktig investering for kommunene og fylkeskommunen.

Vedtekter

Eierne våre

Aksjekapitalen er 70,0 millioner kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner. Antall aksjer i parentes.

 • Østfold fylkeskommune: 50 % (35 000)
 • Sarpsborg kommune: 14,29 % (10000)
 • Moss kommune: 7,14 % (5000)
 • Halden kommune: 7,14 % (5000)
 • Askim kommune: 4,29 % (3000)
 • Fredrikstad kommune: 4,29% (3000)
 • Eidsberg kommune: 2,86 % (2000)
 • Aremark kommune: 1,43 % (1000)
 • Hobøl kommune: 1,43 % (1000)
 • Marker kommune: 1,43 % (1000)
 • Rømskog kommune 1,43 % (1000)
 • Skiptvet kommune: 1,43 % (1000)
 • Spydeberg kommune: 1,43 % (1000)
 • Våler kommune; 1,43 % (1000)