Eierne

Østfold Energi er eid av Viken fylkeskommune og alle kommunene i Østfold, samt Aurskog Høland kommune. Verdiene selskapet skaper går tilbake til eierne og fellesskapet.

Østfold Energi ble opprinnelig startet for å gi nok strøm til fylket. Etterhvert som verden og behovene endret seg har selskapets formål i tillegg blitt å gi økonomiske verdier til eierne våre. Østfold Energi gir normalt et årlig utbytte og eierskapet er en langsiktig investering for kommunene og fylkeskommunen.

Vedtekter for Østfold Energi

Eierne våre

Aksjekapitalen er 70,0 millioner kroner fordelt på 70 000 aksjer á 1 000 kroner.

 • Viken fylkeskommune: 45 %
 • Sarpsborg kommune: 15,23 %
 • Indre Østfold kommune 10,74 %
 • Moss kommune: 7,96 %
 • Halden kommune: 7,67 %
 • Fredrikstad kommune: 5,66 %
 • Våler kommune; 1,52 %
 • Aremark kommune: 1,45 %
 • Marker kommune: 1,49 %
 • Skiptvet kommune: 1,49 %
 • Aurskog Høland kommune: 1,44 %
 • Rakkestad kommune: 0,14 %
 • Råde kommune: 0, 13 %
 • Hvaler kommune: 0, 08 %